Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/24

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BELIGGENHED, INDDELING OG GR‘ËliNDSER. 11 I Skien var de stemmeberettigedes antal i 1894: 1009 og Valgmændenes antal 20 i 1897: 1 O62 og Valgmændenes antal 21. I Porsgrund Var de stemmeberettigedes antal i 1894: 425 og Valgmændenes antal 8 i 1897: 441 og Valgmændenes antal 8. I BreVik var de stemmeberettigedes antal i 1894: 298 og Valgmændenes antal 5 i 1897: 289 og Valgmændenes antal 5. I Kragerø Var de stemmeberettigedes antal i 1894: 669 og Valgmændenes antal 13 i 1897: 640 og Valgmændenes antal 12. Antallet af repræsentanter i herrederne. Efter lov af 27de juni 1896, hvilken er traadt i kraft fra 1ste januar 1899, skal hvert herred have et repræsentantskab og et af og blandt dettes medlemmer valgt formandskab, bestaaende af fjerdeparten af repræsentanterne. Antallet af repræsentanter skal Være et med 4 deleligt tal, ikke under 12 og ikke over 48. Bestaar herredet af 2 eller flere sogn, fordeles 1–epræsentanterne paa disse saaledes, at ogsaa hvert af sognenes repræsentanter udgjør et med 4 deleligt tal. Inden de angivne grændser Skal saavel det hele antal repræsentanter som i tilfælde deres fordeling paa sognene bestemmes af amtsthinget efter indstilling af amts- udValget. Bratsberg amtsthing har i 1898 bestemt repræsentanternes antal saaledes: D 9 T S D Drangedal .......... 32 (hVoraf 2O fra hovedsognet, 12 fra Tørdal) Sannike(lal ......... 2O Skaatø . . . . 2O Bamle . . . 28 Eidanger . . 24 Slemdal . . 16 Gjerpen . ..... . . 4O Solum ........... 24 (hVoraf 12 fra hoVedsognet, 8 fra Mælum, 4 fra Kilebygden) Hollen ........... 32 (hVoraf 16 fra.hoVedsognet, 8 fra Helgen, 8 fra Romenes:*) Lunde ........... 24 C Ved kgl. resol. af 8de Oktober 1892 er det beStemt: At det i hen- hold til § 60i lov om formandskaber paa landet af 14de januar 1837 naadigst tillader-J det ved kgl. resol. af 8de juni 1864 nedlagte Romenes annekssogn. paa Samme maade som før sognets nedlæggelse og forening med Hollen h0vedSOgn, ved særskilt Valg at vælge sine særskilte medlemmer af herredsstyrelsen.