Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/23

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

10 BHATsBP:BG AMT. Porsgrun(l.s- tol(Ist(1(Is distrikt strækker sig fra Skiens toldsteds distrikt indtil Asdal paa den vestre og Saltbutangen paa østre side af Frier. – Kgl. resol. af 11te september 1839. Breviks fOZd-S“f(’(Z–S distrikt strækker sig fra Porsgrunds told- steds distrikt mod syd til Langesunds toldsteds distrikt. – Her- under hører 1S’fathelle toldstation. L(l)lg(’SIlII(Z8 toldstP(l.§– distrikt strækker sig fra Larviks til Kragerø toldsteds distrikt og adskilles i nord fra Breviks toldSteds distrikt ved en linje, der fra den nordre del af Eikstranden paa vestre side af Breviksfjorden er dragen i øst over samme langs den nordre side af Siktesøen og Bratholmen og derfra i sydostlig retning til sundet mellem Haaøen og det faste land. – Skrivelse af l0de (lecember 1858. I()–(agm“ø fol1lsf(1(ls distrikt strækker sig fra Bjørnøsun(l i øst mellem Bjørnø og Kjønnøen til JærneStangen i vest. –- Cirku- lære af 12te februar 1785. – Herunder hører Kamme);fbs, Held-, ]x’il, ]J(’b’(IIlg, Portør, l) gamle Portør og Sfusholm(w. î) samt Jom“fru- land og flere øer. Efter skrivelse fra finants- og tol(l(lepartementet til told- inspektøren i Skien, af l5de januar 1873, dannes grændsen mellem Breviks og Langes1mds toldstedsdistrikter ved en linje, dragen fra den nordlige del af Eikstranden til nordpynten af Risøen og derfra gjennem sundet mellem Bjørkøen og Siktesøen til nordpynten af Bratholmen samt videre i sydostlig retning til Haaøsundet. Risøen henhører saaledes til Langesunds toldsteds distrikt Efter skrivelse af 15de marts l889 fra finants- og told- departementet til amtm-anden i Bratsberg amt antages, at en bæk, der kommer ud af et lidet dalføre, som benævnes Siljedalen, paa Eik- stranden, danner grændsen mellem Breviks og La-ngesunds distrikter. VaIgdistrlkter. Ved valg til Storthinget danner Bratsberg amt uden kjøbstæderne et valgdistrikt, og kjøbstæderne Skien, Porsgrund, Brevik og Kragerø danner hver et valgdistrikt. Bratsberg amt ha-r 24 valg-kredse og sender 4 repræsentanter til thinget. -Hver af kjøbstæderne er en valgkreds og sender hver 1 re- præsentant til thinget. I 1894 var der i amtet 24 valgkommuner med 8() Valgmænd og 6816 stemmeberettigede. I 1897 var der 24 valgkommuner med 89 Valgmænd og 7’ 732 Stemmeberettigede ’) Toldstatiou.