Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/218

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Fri-2DRIl-’’l’. 205 Hvis man omg;jør det samlede husdyrhold til saakaldte be- regnede kjør eller sætter 1 ko = Ve hest = 6 faar xeller gjeder = 2 svin, saa faaes antal beregnede kjør for fogderierne og amtet Fogderiernes sa-m-lede husdy-rhold i beregnede kjør .– I Bamle ..... . 15 980 - Nedre Te1emarken . . l7 260 - Øvre Telemarken . . 27 506 Amtets bygder . . . 6O 74li Beregnede kjør for hvert 1000 indbyggere: I Bamle ..... 617.6 - Nedre Telemarken . 829.3 - Øvre Telemarken . . l198.9 I amtet falder der ca. 871 beregnede kjør pr. 1000 ind- byggere. i I riget falder der 1093.3 ber-egnede kjør paa 1000 indbyggere Kreaturholdet var ved udgangen af 1890 og 1875 i Brats- berg amt: “ i 1 “ i = i W W W†“ C W Heste. t Stor-fm. i Faar-. Gjeder. G Svin. Rensdyr. 189o . . ] o 232“ se v12 l os 491l 9 293 4 328 1 4:34 1876 .... . å Ösol so vs4 os 792j 1O see .:3 299 – V –ɔ-„ a Ä– F –A „L„ V– sonen Forøgelse eller “ W l l l i Fc1–111111(B;1(c1ɔc;y + 702î + 1 ov2 Y + 20 301Ë + 1 oeT y + 1029 i + 1 4B4 JW M V W „tW,„ –-W „ .„4– m-V –“‘’V“ 1“ –“’“ I hele riget * Z . l 1890 .... 1Ö0 873 1 004 191 y 1 412 29ö 272 721 12O 737 Y 167 774 1875 .... l 151 903 1 O16 617 1 686 306i 322 861 y 101 O2O I 96 567 W l . l W ɔ . I –- “–V–;’“ “““ –““ “ Forøgelse eller l l l E Formindskelse 1 03Oi + 12 426 ]+274 011I + 5O 14Ol + 19 717 + 71 207 P I E “–.=–.–-–..–..–J–..,–-.,–.– –Y L – – m. „ – .. Formindskelsen af antallet af storfæ er visselig nærmest for- anlediget ved en stadig voksende sans for et omhyggeligere krea- turstel med rigeligere foring.