Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/206

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I opgaverne over gjennemsnitsværdien af avlingen i amtet er byerne taget med. JORDBRUG. 193 Beregnet størrelse i maal (10 ar) af det til korn og poteter m. m. samt til g‘l’(I3S‘fI’ø i aaret 189O anvendte ar(–al.“ Hvede . Rug. . Byg . . Blandkorn Havre til korn . Erter.. O O C I–alt kornsæ(l Havre til gi-ønfoder Vikker . . Poteter . Turnips . Kaalrabi .... Gulerødder Ubenævnte rodfrugter Amtet Tilsammen areal tilsaaet i 1890 med korn og po- 2788O teter m. m. Areal tilsaaet i 1890 med1 –‘262 g-ræsfrø ] O Nedre Tel( øvre Tele- med Bamle. marken. mai-lien byer-m-. 10 ur-. 10 arv 10 ur. 10 n-. 1771 2973 40 4816 2024 3383 288 5774 540l 7042 17583 30095 266 215 92 573 10812 15981 1831 28797 88 155 17 260 20362 29749 19851 703l5 1268 1022 7lO 3038 516 406 64 105O 5490 6021 5723 17405 9O 12 7 109 l4 8 21 48 l2 5 d 22 l28 S 5 l68 3723l 26384 92155 3996 639 l0063 Størrelsen af det anvendte area-l for amtet omfatter baade bygder og byer i amtet, medens opgav-erne for fogderierne kun omfatter bygderne. Amtets agerareal, byerne ikke medregnet, er 91495 maal, og det med korn og poteter tilsaaede 87 196 maal. Den officielle Statistik angiver efter udsæden i 189O, og gjennemsnits- av]inger pr. maal i femaaret 1886–-1890, og gjennemsnitspriser i fem“aaret 1886–189O, avlingens værdi i 189O saaledes: Kornavlingen til 1452 987 kr., potetavlingen til 1 195 396 kr.; tilsammen avlingen af korn og poteter i 1890 til 2648 383 kr. eller der avles .for omtrent kr. 3().37 pr. maal. Aschehoug har beregnet udsæd, nettoaVling og bruttoavling for aarene l665 og 1723 i Bratsberg amt for den samlede kornavl i tønder; omgjort i bl. blir det: 13 – Bratsberg amt.