Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/205

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

192 BnATSBEHG A1æ1T. C FogderW:Îerne.S– saml(1(Ie 7lfYS(P(Z i 1890 i byg?“(erdi 1) (poteter med- regnet) er: I Bamle 1O 795 hl., i Nedre Te1emarken 11577 hl., i Øvre Telemarken 1439O hl., hvilket giver for hvert 1000 indbyggere i udsæd af bygværdi: i Bamle 417.16 hl., i Nedre Telemarken 556.32 hl., i Øvre Telemarken 627.20 hl. Amtets samlede udsæd i bygværdi var 36 763 hl., hvilket er 527.99 hl. for 1000 indbyggere Rigets samlede udsæd i bygværdi var 9()0 234 hl., hvilket er 589.63 hl. pr. 1000 indbyggere Af nedenstaaende tal sees den bereg-nede avling af korn og poteter i l890, efter den ved folket-ællingen opgivne udsæd i l890 og den af lensmændene for femaaret l886–1890 opgivne gjennemsnitsfoldighe(l, samt denne avlings antagelige værdi, be- regnet efter de for femaaret l886–-189O opgivne gjennemsnits- prisen BP–r1?gmÞt gjæve):em.S“nif.9a‘1)li))g af korn og potef(ɔr i ]886–]89O: Amtet Nedre Tele- øvre Te1e- med Baml1–. mur-k(–n. marken. byer-ne. Hvede . . . hl. 3450 5847 107 9465 .Rug . . » 4690 7064 6ä3 12å88 Byg . . x; 143Ö6 16ä2å 5140o 83466 Blandkorn . » 1029 497 304 1830 Havre . . . » 32405 44545 6407– 83875 Erter . . .... » 84 289 24 397 Ialt korn hl. 56014 75767 58895 l91621 Poteter ...... »125365 112668 141666 3836l1 I opgaverne over avlen i amtet er en ubetydelig avl i byerne medregnet. Beregnet gj(3N)2(?IIl-S’YlCítSl)(B7’(Z’í a;f avlingen- i 1886–1890: Nedre Tele- Øvre Tele- A1ii1etd.t Bamle. marken. mark0n. byer-nc. Hvede . . kr. 41469 60224 1239 103665 Rug . 40803 55664 6902 104944 Byg . l26476 13319O 492926 754222 Blandkorn . . » 6987 3375 2064 1242ö Havre 202;’331 234752 39852 480373 E1–ter 959 8300 274 4533 419225 4905Öbl 543257 1460163 Poteter 441284 356031 398081 1208166 U Ved beregnet bygvær(li er her 1 hl. byg regnet:: V–ɔ hl. hve(1e, rng og erter “ Z 1.Ö hl. blan(lkorn:: 2 hl. havre W 3 hl. poteter.