Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/189

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

17 6 Bn.x“rsB1–:R(; rim-. Antal af j01’(lb1’Ilg. Jordbrugene er i høi grad udstykkede. Hvis man gaar ud fra, at (let, som i matrikulen kaldes et gaards- nummer, oprindelig kun har været én gaard eller et jordl)rug for sig selv, er de gamle gaarde udstykkede til det mangedobbelte. Bamle fogderi har efter matrikulen –l9ö ga-ardsnummer. Hvis et gaardsnummer oprindelig var en gaard, var der en tid kun 496 gaarde i Baämle fogderi. Ved udgangen af l89O var der, ifølge op- gav-erne ved folketællingen 1ste januar l891, 2228 jordbrug, naar der som jordbrug regnes alle brug, hvor der i 1890 var saaet noget, 11den hensyn til brugets storrelse, altsaa ikke blot, hvad der ka-n kaldes egentlige jordbrug; heri er ikke medregnet de særskilt skyldsa1Tte brug, efter matrikulen, som alene bestaar af skog, fjeld, vandfald, fiskeret o. desl., hvor, i 189O ialfa1d, ingen udsæd fandt sted. Disse 2228 jordbrug fordeles saaledes paa de i den officielle jordbrugsstatistik opsatte 9 klasser af brug, efter størrelsen af deres mat-rikulskyld: ’ Brugets skyld Antal Procent af Sli)’l(l11lll;1’l(. brng. brugene indtil 0.so 458 20.Ö6 0.51 –- l (l0 25l‘) Il..45 1.o1 – 3 no 562 25.22 3.01 – ð.oo 348l Ið.66 å-0I – 10.o0 33953 17.611 l(l.01 –- 2(Ï).oo l57 7.0:1 20.01 – 5O.o0 50 2.2Vl Ö0–01 –- lO0.oo –l 0.1s Over 100.0o ingen. Nedre Telemarkens fogderi har paa Samme maade oprindelig havt 469 gaarde efter matrikulfortegnelsens 469 gaardsnummere, hvilke ved udgangen af l89O var delt i 2067 jordbrug. De for- deles efter sin matrikulskyld saaledes: Brugets skyld Antal Procent af Skyldmark. brug. brugene indtil O.Öo 334 l6.16 0.å1 – l.o0 272 13–16 l.o1 – 3 oo 567 27.13 3.01 –- 5.0o 3l I l5.o4 5.01 – 10.oo 366 l7.71 lO.o1 – 20.oo l70 8.22 20.01 – 5().o0 44 2.m å0.01 –- lOO.oo 2 O–10 over l0O 00 1 O.0å Øvre Telemarkens fogderi har lO49 gaardsnummer, Som ved udga-ngen af 1890 var delt i 2467 jordbrug. De fordeles efter størrelse-n af sin matrikulskyld saaledes: