Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/186

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

V A SDR A G . I9fiykk()Zsen . Bandal-:svøtn og kanalen fra 1ste til 3die Flaavatn, ved 0mrids ..... -–»– 2 km. nedenfor Fjaagesund Kviteseidvatn, Brakandalen . . . „– » – Bukøen ........ . Ba;ndak, ovenfor Bandaksø . . . I733 april. IX–renne tykk(“l1–1–-. . 48 cm. 52 . å O )» . –Mi » . 4 2 » Strømmene mellem Vestvandene var isfrie og ligesaa kanale11. Hitterda1svatn og Norsjø. Paa HitterdalsVatn den 1ste april l895. lam-ns tykkel1–1–-. 33 c ’ Midt for Strand . . . 13“ II‘l. Al » » Ramberg Z 16“ (43 » jl » » SimoneS . 17“ (45 » Ï+ ) » Hjukse . . 20““ ø F ) » Kongshavn . . . . 2O““ (53:–ỳ1 ) ].; » Løkaasodden .......... l8“ (48 » D og adskillig tyndere – tildels aabent vand – nedover mod Far- volden. Paa Norsjø den 6te april l895. Nedenfor Munken . . Paa vestsiden af do. . » østsiden » » Midt for 0lsbrygge . » » Grønstein . W » Skibsnes . . Ovenfor Skibsnes . . l3 l2 l3 l2 l1Z2 9 81,Z2 IBenS tykkelse. “ cm.]1 W  » Íx u D ut u  » W “ ?1) H V .. =?Î* W 1k2;3“ »