Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/174

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

vAs1)RAG. 161 [Tørdøla har mange tverelve, saaledes ovenfor Tokevatn ha øst: H()mliel“C dannes af en hel del smaaelve, der kommer fra fjeldene søndenfor Flaava1n og gaar sydlig ud i Tørdøla. Elven er flødbar. Ødegaardsb(ekke)a er en temmelig ubetydelig fjeldbæk, der falder i Bjaarvat11. .4ah”r()elven dannes ved sammenløbet af Rei(7er.v(]als()l1;1W. Tveif- stulaaen og G“usaaen, der forener sig i 1S’inju.svam og har sine kilder omkring WR–0gIefje]d og-i grændSen mod Lunde herred. Elven gjenne1nløber Sinjusdalen, først under navn af L(’)ISZý()Z(Z– gravaaen; efter indløbet af Hr;aleUe)–n kaldes den Aak)–eel“z.–e)?; den danner Tveitvatn, og efter udløbet af dette kaldes den Solberg- Plven, danner flere fossefa1d og gaar ud i nordenden af øvre Tokevatn. Elven har en temmelig betydelig vandmasse og er flødban Man har regnet, at der aarlig flødedes omkring 15OO tylvter i vasdraget. Til lettelse af flødningen er siden 1857 flere arbeider udført i elven. Den optager igjen i Tveitvatn: S(etreelv(m, der kommer fra Gaangevat)z i Lunde herreds søndre fjeldegn og løber under navn af Aaslandsf(–st(m i en bue mod øst og syd ind i Drangedal, hvor den gjennemstrømmer den græsrige Sætredal. Fra vest optager Tørdøla: Subdølelven, der kommer ind fra Nissedal og falder i hoved- vasdraget straks søndenfor Tørda1 kirke. Graveaaen kommer fra Nissedal, gjennemstrømmer Grave- dalen forbi gaarden Grave og falder i nordenden af Bjaarvatn. Gaut(îfalsaaPn opstaar ved sammenløbet af et par fjeldelve, der har sine kilder i grændsen mod Nissedal mellem Heijeitelen og Ves1efjeld, og danner afløbet for talrige smaavand. Efterat disse har forenet sig ved Fiskevatnsæter, gaar elven ud i lifl(ɔ .Bjaarvatn, derpaa gjennem Lan(lvatn. og optager den temmelig betyde1ige, søndenfra kommende Sjø-vaselv, der er afløbet for flere fjeldvande i og ved grændsen af Nissedal. Den samlede elv gaar nu under navn af VøZte.stadelZ.–en forbi gaardene Aase og Kaasa og falder ved gaarden Bostrak under navn af Bostrakelv(Þn i Bjaarvatn. Elven fører en temmelig betydelig vandmasse og er flødbar. St()relven har sine kilder paa sydsiden af Bostrakfjeld og løber først sydøstlig, derpaa nor(løst1ig ud i HeldølsfjordenS syd- vestlige vik. Elven har talrige, omend ikke særdeles betydelige tilløb fra begge sider –og er af vigtighed for tømmerflødningen; her er for- 11 – Bratsberg amt.