Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/173

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

16O BBATSB1–:R(; AMT. betydelig forøget, faar navn af Sforelven og gaar fremdeles stærkt strømmende sydover; straks ovenfor Tørdal kirke danner den 1S’hjægg(y’ossm og gaar ud i Bjaarvatns nordlige ende. Bjaarvatn er 9 km. langt, 0.4 km. bredt, ligger 73 m. o. h. og udgjør med Bostrak(jern 4.v km.“Z. Elven forlader dette vand under navn af Tø“rnes(‘lven, danner flere fossefald – Haugs- og Tørm?sfossene - gaar først sydlig, men gjør ved gaarden Tørnes en skarp bøining mod nord og falder, efter at have dannet Hosei((fossene, i Hoseidvatns nordøstlige ende under navn af Svartholelven. Hoseid- vatn er 2.4 km.2 stort. Dette vand forlader elven igjen under navnet Stemmen med sydlig retning og falder saa efter et kort løb ud i øvre Tokevatn, der igjen ved en kort, bred strøm staar i forbindelse med nedre Tokevatn, 37 m. o. h. Øvre Tokevatn i Drangedal med Tveitvatn og Naa.vvatn udgjør 8.1 km.2 og nedre Tokevatn (87 m. o. h.) med HeldøLs-j)ordm 15.e km.2 og, naar Rørhol(f)or(len i Drangedal og Bamle (5.Ö km.2) lægges til 2l.ɔ km.2, saa at arealet af alle disse vande tilsammen blir 29.1 km.2. . Nedre og øvre Tokevatn danner et 18 km. langt vand, der kun paa et sted er afbrudt af en strøm. Bredden er forskjellig, mellem O.s km. og indtil over 2 km. t Vandene har en mængde bugter, og i den nedre del deler nedre Tokevatn sig i 2 grene, Rørholtfjorden og He1døIsfjorden, der adskilles ved en af Sandnesaasen dannet halvø. Vandene har talrige smaaøer og omgives væsentlig af skov. Bredderne er fordetmeste steile. Elven forlader nedre Tokevatn paa grændsen mod Sannikedal herred. Tørdøla har i Drangedal fordetmeste et stridt løb og fører en temmelig betydelig vandmasse, men kan dog ved almindelig vandstand vades paa flere steder. Bredden er 4 a 1O m. ovenfor Tokevatn Den er af betydning for tømmerdriften fra Drangedal herred. Ved udløbet af nedre Tokevatn i Sannikedal kaldes vas- draget Kammer-josselven. Den gjør bøininger først mod sydøst, saa mod nordøst og endelig igjen mod sydøst, og løber sydlig ud i Kilefjorden. . – Efter udløbet af Tokevatns sydlige del – Heldølsfjorden –- danner den først nogle strømme og derefter Lundereidji)s, Vrangsfos og DaL9jos og udvider sig saa til den saakaldte Far-S;jø; den danner derpaa et fald ved Fosseshîjærene, saa en mindre udvidelse, YLlÄS’.SÍjø(?Il-, derefter Ha-ughol(fos og endelig Solumvatn, som er tem1 melig sma1t, men staar i forbindelse med de østenfor liggende vande Toeitrevatn og Tyvatn. Nedenfor Solumvatn følger med korte mellemrum: Solumsfos, Lang.fos, Ulej’os, Vad-fos og Kammer-fos.