Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/16

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BELIGGENHED, INDDELING OG GRxENDSER. 3 I?2ddeling, areal af land og ind.S:jøer samt j”olkemængde i ]891 Bratsberg amt.

l Fladeindhold i km.’ Landsde1e. W I Hjemmehørende

E folkemængde.

land fersln-and tilsammen k tilsammen pr. kmZ land j“V d jÍd W ø ø af ø ø ] n d ø DrtmgedaI . . . . d I 001.e9 53.m 1 O54.sa U 4 051 4.o4 Sa1mikedal . . . l 187.o-I 9.–m 196.as 2 523 13.–no Skaafø . . . 107.s9 2.22 l09.01 W 4 048 37.e9 Bamle .; 27l.2s I5.ss 286.es l 5 406 l9.9s Eidm1ger . j I37.–:s l.–så l39.r;o 3 498 25.a9 SIemdal . . . l 212.92 10.94 223.sa 820 3.sÖ Gjerpen . . . E 364.–H l6.2o 380.91 . ö Ö29 l5.m BamIe fogde1–i. . . 2 282.B1 109.ss 2 392.so 2ð 875 l1.aa S0111111 . . . . 293.11 24.c=.:31T.cc V Ö 534 18.ss HOIIen . . 218.ɔa 39.1e 2ö7–H g 3 832 l7.sÖ I‘I111de . 242.–ro l6.9a 259.6ð “ 2 ð77 1O.62 Bø . . 279.–m ].sT 281.e0 1 2 638 9.4s Sande . . 311.9a 31.o4 342.96 W 3 091 Om HitterdaI ..... d 392.o2 15.42 407.44 å 3 138 8.oo Nedre Telemarken fOgderi ..... “ l 737.90 129.l1 I 867.o-I j 20 8l0 1l.9–: Tî1111 .... 1 6ð4.ɔc 12o.1c 1 V–v4.ɔc W 2 må 1.ä=1 HOvin . . . . 276.–så 2ö.–H 3O2.4e ] 869 3.1–1 GranSherred . . 388.ss 28.aa 416.–m 1 233 3“.1s Hja1“tdaI . . 8Ö4.s-S 37.oo 891.s4 2 388 2.–:9 SeIj0rd . . 630.1–S 35.09 665.ss Ï 3 120 4.9s Kvite8eid . 62ð.9s 86.1o 712.os 3 094 4.94 NiS8cdaI . . . 792.91 85.22 878.1e 1 623 2.os FyresdaI . . I lO8.a2 l44.a-I l 2Ö3.19 j I 885 l.–:o Mo . . 664.22 3O.s1 694.–av 2 l97 3.s1 LaardaI . . 269.ss I8.2B 287.–m I 333 4.9.a vî11jc . . . . M 1 1ÖÖ.c1 eo.2c 1 21ö.s: W 1 747 1.ä1 Rauland ...... “ l 701.e9 128.–H 1 830.40 ] 939 0.as , V tV .V Øvre Telemarken l f O g d e ri ..... 10 122.eo 800.eo lO 923.2o 22 943 2.a-: Amtet uden bycx11c. l14 1“13.ɔ1 1 039.29 V 15 1s2.cc f 69 628 4.cɔ Byerne. “ I(ragerø kjøbstad . I–17 – 1.1–I 6 753 4 917.o9 Langesund ]adested . W 0.ss – 0.ss M 1 232 1 400.oo Stathel1e ladested . 0.21 – 0.2; W 873 1 ÖÖ4.17 BreVik kjøbstad . . . O.–m –- O.–se „2 0“73 2 727.as Porsgrund kjøbstad . . 1.2e – 1.2e ] 3 996 3 171.4s Skien kjøbstad . . l.es O.–aa 2.1a 8 979 5 344.e4 Amtct8 byer . – ð.99 O.“1s 6.44 22406 8 740.B–I man . . . 14d149.1e 1 o39.11 15 189.1c W 92 os4 6.so