Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/15

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
2
BRATSBERG AMT.
Beliggenhed, inddeling og grændser.


Beliggenhed. Amtet ligger omtrent mellem 58° 46ʹ og 60° 11ʹ nordlig bredde, og mellem 24° 46ʹ og 27° 3112ʹ øst for Ferro eller mellem 3° 37ʹ 15ʺ og 0° 51ʹ 45ʺ vest for Kristiania meridian.

Amtets sydligste punkt paa fastlandet er ved gaarden Ellingsvik i Skaatø. Dets østligste punkt ligger ved Farrisvatn, paa grændsen mod Hedrum; dets nordligste punkt ligger nordlig for Maarvatn i Tinn ved Sypreelven paa grændsen mod Nore herred og dets vestligste punkt ved Kistbunuten paa grændsen mellem Bratsberg amt, Stavanger amt og Søndre Bergenhus amt.

Amtet har nogenlunde formen af en skjæv firkant eller romboide, hvis to sider gaar i øst og vest og er omtrent 100 km. lange, medens de to andre sider gaar ifra sydøst mod nordvest og er omtrent 130 km. lange.

Amtets største udstrækning i nord og syd ifra Evaberg nordligst i Tinn til Grønfjeld sydligst i Nissedal er omtrent 145 km., og den største udstrækning i øst og vest fra Bergheim i Fyresdal til amtets østlige grændse ved Farrisvatn er omtrent 122 km.

Amtets største længde ifra sydøst fra Haaøen i Eidanger til amtsgrændsen ved Skytterfossen i Rauland er omtrent 178 km.; og den største bredde omtrent lodret paa længderetningen fra Pigsteinfjeld i Slemdal mod sydvest til Kløvstein i Fyresdal er 112 km.


Inddeling og størrelse. Amtet udgjør efter den officielle statistik 15189.10 km2; heraf er indsjøer 1039.74 km2, følgelig land 14149.36 km2.

Den hjemmehørende folkemængde var 1ste januar 1891 92034, hvad der giver 6.50 indbyggere pr km2 land.

Hvorledes folkemængden er fordelt paa by og land, fogderier og herreder, vil sees af de senere anførte tal.

Amtet er delt i 3 fogderier, 25 herreder, 6 sorenskriverier, 24 thinglag, 30 forligelseskommiseriater, 24 lensmandsdistrikter, 7 civile lægedistrikter. Derhos er det delt i 5 provstier, 28 præstegjeld, 55 sogne med 4 kapeller.

Der er 4 kjøbstæder, Kragerø, Brevik, Porsgrund og Skien, og 2 ladesteder, Stathelle og Langesund.