Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/153

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

140 BlIA’I’Sl3ERG Au-P. men for at faa disse op igjennem Strengen, maatte folkene vade ud i elven og trække baadene op. Før dampskibsfarten kom igang paa disse in(lsjøer, blev der foretaget mindre arbeider for at renske elvestykkerne mellem vandene og sprænge bort en del stene i Skarperudstrømmen, Fjaagesund og Kaarstensundet Da dampskib i 1853 var sat i fart, viste det sig, at det stak dybere end kontraktmæssig betinget (31j2 fod), og a-t det efter de gjorte erfaringer vilde fuldt lastet stikke indtil 4 fod dybt. Det hændte et par gange, at fartøiet ikke kunde passere hverken Skarperudstrømmen eller Kaarstensundet og flere gange havde det kun ved at udlosse passagerer og gods med fare kun- net passere (lem. 0prensningen af Skarperudstrømn1en til 6 fod dyb under laveste vand fuldførtes i 1880. Høi(lerne i Bandak og de andre sjøer efter kanaliseringen mellem Norsjø og Bandak er nivelleret. Under den laveste vandstand vinteren 1894–-95 fandtes paa strækningen Bandaksvatn-–Hogga vandsta11den: I Bandak ovenfor Skarperudstrøm ....... 69.oe m. Lige nedenfor Skarperudstrømmen (Nordskogl1olen“) . . 68.9s X– 0venfor Fjaagesund (Kviteseidvatn) ....... 68.90 äW; Lige nedenfor Fjaagesundstrømmen . . . 68.:9 « Ovenfor Kaarstensundet (Flaavatn) . . 68.vs &x Strengen ved vandmærket . . . . . ö8.6s « - nedenfor strømmen . – ....... 68.s4 « -– 30O m. nedenfor landhandler Gundersen . . 68..14 « Lige ovenfor Saltevjestrygene ....... . 68.4B « I svingen ved Kar1sbu ........ . 68.s4 « Ca. 30O m. ovenfor lændsekarret ved Hogga . . 68.01 C Vand.mærket ovenfor Hogga sluse ....... 67.so (– Eíd-S“6’lU(’)l, Limdeelven eller Farel-ironi kaldes vasdra-get mellem Vestvandene og Norsjø; det er omtrent 22 km. langt og har et samlet fald af omtrent 5(i.4 m. Denne elv er ved kanalisering af vasdraget paa hele stræk- ningen fra Strengen til Ulefos i høi grad forandret. Nedenfor anføres først faldet og fossene i vasdrage1g som de var “for ka- naliseringen. Elven løber ud af Flaavatns østre ende i Kaarstensundet i Lunde herred, hvor“ den paa et stykke er ganske smal, men den udvider sig snart indtil det trange sted ved Strengen, hvor den havde et fald paa 0.s1 m. Hastigheden i dette stryg maaltes i 1879 til 3.ss m. i sekundet.