Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/132

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VAs1)BAG. I 1 9 85 m. eller 3.1s m. pr. km., er faldet paa de sidste 5 km., til Hitterdalsvatn 88 m. eller i ennemsnit 16 m. pr. km. Elveleiet ligger i elvens nedre del hovedsagelig i en trang rende i fast fjeld. l km. nedenfor Lilleherreds kirke er en bro over elven. Straks ovenfor broen smalner elven ind til en bredde af kun ca. 1O m. og danner den 4.ä m. høie s. Elven gaar derfra som en rivende strøm mellem høie bredder 2.s km. til pladsen 1S’kogen. Strømmen i elven er 3 km. ovenfor udløbet og nedover lidt mindre stærk, indtil elven 2 km. ovenfor udløbet danner cS’agfos, et lod- ret fald paa 5.5 m. Nedenfor følger ]ïZm(os med fald paa 17 m., og denne fos er benyttet til en større træmassefabrik. Tilløb til Tinn-sjø. Det største tilløb til Tinnsjø er Maane eller ll1aaneelven, i den øvre del kaldet Køenna, der, som før nævnt, falder i Vestfjorden. Som kilde for Kvenna kan regnes store Holmevatn paa Hardangervidden paa grændsen mellem Røldal og Ullensvang. Vasdraget gaar under navn af Kvenna først mod nord og saa mod øst til den 7 km. lange og 6.sa km.2 store Kvæm.s:jø, der har tilløb fra en del nordligere liggende vand Kolsvam (l.2o km.2 stort) og Lisleosvatn (1.19 km.2 stort). Fra Kværnsjø gaar vasdraget østlig gjennem en række mindre fje1dvand, som er skilte ved korte smaaelve, sjelden mere end et par kilometer lange og som oftest med stærk strøm; det øverste af disse vand er begge Krokvøtn, det øvre er O.–av km.2 stort, det nedre er 1.eä km.2; øvre Krokvatn optager nordenfra tilløb fra Am- IZjørnsvatn (O,1s km.2 stort) og Volgaø’ern (0.19 km.3 stort) og fra Krok.sjø (0.eo km.2 stor). I det nedre modtages tilløb fra Gull-iks- tjern (0.es km.2 stort). Begge Krokvøtn ligesom og det næste vand Sandvatn, som Kvenna gjennemstrømmer, ligger i vidje- beltet. Sandvatn, paa grændsen mellem Søndre Bergenhus og Bratsberg amt, er 4 km. langt og 1.sä km.2 stort. Herfra er vasdraget kommet fra Søndre Bergenhus ind i Bratsberg amt. Fra Sandvatns sydøstlige ende gaar elven i s.o. og o., gjen11em- løber Gunleikbuvatn hvor den modtager et tilløb fra s.v.: [Bjørnaelv (19 km. lang), som kommer fra SigridØem (0.1a km.2 stort) i Ullensvang, gaar i østlig retning, danner store Bjørnøuafn ( 3 km.s stort) og litle Bjørnevatn (2 km.2 stort) i Søndre Bergen- hus amt og optager søndenfra et tilløb fra Gjevdel(jernet, gaar ind i Rauland i Bratsberg amt og falder ud i Gunleikbu- vatn.] Fra Gunleikbuvatn gaar Kvenna i strøm ud i Briskevatn, der er 7 km. langt og 4.4Ö km.2 stort; dette vand modtager et ikke ubetydeligt tilløb fra syd: