Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/131

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

118 BRATSBERG Amt deler elven sig et stykke i to arme og strømmer stærkere et stykke paa det sted, som benævnes Ø“éjbssen, hvor der er et fald af 9 m. paa 1.Ö km. 1O.4 km. fra udløbet af Tinnsjø optræder fast fjeld paa begge sider af elven, og bredden blir kun ca. 18 m.; her er det første egentlige fossefald i elven‘ Gaupesprangef, paa 1.Ö m. Fra Gaupespranget er elveleiet temmelig smalt og bred- deme høie. 70O m. nedenfor nævnte fos, lige ud for gaarden Aarli, er den øvre af de to Aarlijosse paa 2.s m., og 80O m. nedenfor denne den nedre fos med et fald paa 6 m. i flere af- satser. Nedenfor Aarlifossene er bredderne ligesom ovenfor Gaupe- Spranget flade og dannede af grus og aur. Ved Kleivhølen ud- vider elven sig og antager en sydøstlig retning. Her optages fra nord ]?jaaga fra Sønstevatn. Længere nede ligger Svarthøl- jbssen, øverst med et steilt fald paa 3.s m. og derpaa i en længde af l4O m. et fald paa 2.9 m.; 2.s km. nedenfor Svart- hølfos ligger G7’OIlI.?()Z(ZfO–S’8(’Il. paa en længde af l15 m. med et samlet fald af 5.2 m. Fra Grønvoldfossen gaar elven 9 km. ro- ligt og jævnt i det overdækkede terrain med flade elvebredder i sydøst og syd. Tinne optager 6.rɔ km. nordenfor Lilleherred kirke fra øst Foldøla. IFgl(ZgÆ(Jxommer fra den betydelige iudsjø Fol(Lsjøe)2. Foldsjøen er 5 km. lang, indtil 4.:s km. bred med et fladeindhold af l2.s km9. Den har flere tilløb: Esperelven (12 km. lang), der dannes ved sam- løbet af flere bække: Griseb(ekken, som fra Sigri(lf)el(l løber først sydover, danner Nordsæt(–rvøtn og gaar derpaa østover og saa sydover. Østenfor denne bæk kommer Rusleb(ekk(m sydover, og østenfor denne igjen er 1Snipbækken. . Esperelven falder ud i den nordligste ende af Foldsjøen. 1.Ö km. østenfor udløbet af Esperelven kommer en liden elv i et vildt løb fra den ca. l km. nordenfor høiere liggende Bolke.gjø (O.Öv km2. st. og 315 m. o. h.). BolkeSjø modtager et tilløb Gjuv- bækken fra Vesl(Ð(lals6(1rn, et stykke søndenfor amtsgrændsen. Fra Vesledalstjern gaar Gjuvbækken 11 km. sydover og danner ØrØern et kort stykke ovenfor udløbet i Bolkesjø. Foruden disse to vasdrag modtager Foldsjøen flere mindre bække. Sjøen har et samlet nedslagsdistrikt af 111.–: km2. Den har afløb i sin sydligste del i den ca. 1 km. lange elv, Foldøla, som fra Foldsjøens høide, 218 m. o. h., styrter sig i et vildt ca. l0O m. høit løb nedover dalsiden. For flødningen er anbragt tømmer- render]. Straks søndenfor Lilleherred kirke forandrer Tinne karakter og blir meget stærkt fossende. Medens faldet paa de 27 km., elven har gjennemløbet fra Tinnoset til Lilleherred, kun udgjør