Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/122

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VASDRAG. 109 Heddøla eller Hifte-)“(lals()lven falder ud i Hitterdalsvatn ved dettes nordvestre en(le. Den dannes af to elve, J2íartýǫ((é -fraggÎZ1–(Za(tËi(rZjgog-g;S‘h-og§Z1g;eZ1 f1’Ë5t-*“TË–((Z‘(((Z’, hvilke er omtrent lige store og gaar sammen et kort stykke nedenfor Sauland kirke. Disse to elve skal da først omtales hver for sig og derefter Heddøla. Hjartdøla kommer fra et lidet vand mellem Bratt((Z)“eld og Medjj(“ld. Den strømmer først under navn af .4atoelv sydlig til det 6 km. lange, indtil 1.Ö km. brede og 2.ss km.2 store Skesvatn. hvor optages en 11 km. lang bæk, som kommer fra nogle tjern paa sydskraaningen af IZ’indegg(Zn. 0mkring denne del af vasdraget ovenfor Skesvatn er der ikke anden bebygning end nogle spredt liggende sætre. Fra Skesvatn gaar vasdraget 2 km. i sydøst til det 0.41 km.2 store St(mge.sjaa“1:atn, forlader dette under navn af Sforelvmz, gaar et kort stykke med sydøstlig retning, svinger saa i øst, og optager Bjørndal.sc)l1ei=(?n. som kommer fra Grundtjern paa østskraa- ningen af Vindeggen, og som i sydlig retning under navn af Gymoelven falder ud i det 0.4s km.2 store .[VÏlj7’(3Z)HI“’(tZ“)l, hvorfra (len faar navnet Rjømdal.s-Cl“1:en. Denne gaar først i sydøstlig retning og optager østenfra et 7.å km. langt tilløb fra det 3.ä km. lange, 2.Ö km.“ brede og 2.s2 km.2 store Bø-eivam, hvorpaa den svinger mod syd, indtil den 2 km. nedenfor forener sig med Storelven (Hjartdøla). Det sted, hvor elvene, Storelven og Bjørndalselven, gaar sammen, ligger 617 m. over havet-. Herfra strømmer vasdraget først sydlig og styrter paa flere steder fos i fos. Derefter gaar elven mere sydøstlig i en næsten sammenhængende fos paa 4 km. med et fald af ca. 35O m.; den strømmer forbi Hjartdal kirke, og kort nedenfor kirken Svinger den ret i øst efter fra vest at have optaget en bielv, Svartdalselven. [‘S1)a“rtdalsel1;en kommer fra Stavtjern og gaar sydover, til den naar Svartdal, hvor strømmen gaar med fart, men ikke egentlig fossende, i sydøstlig retning. Efter at have gîennemløbet Svart- (1al, svinger elven mere østlig, fremdeles stærkt strømmende, men med vakre bredder uden b-rud. Et par kilometer før vasdraget1 forener sig med 1S’forel1;(m. bøier det i nordlig retning. Dal- bunden er temmelig trang, og særlig den sydlige dalside er brat. Svartdalselven fører ved almindelig sommervandstand ikke synderlig stor vandmængde, men efter vedvarende nedbør og i flomtiderne vokser den hastig og fører meget vand. Fra Svartdal til sammenløbet med Store1ven er faldet 193 m. – eller 25 m. pr. km.] Efter at have optaget Svartdalse1ven gaar vasdraget, der herfra