Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/119

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

106 BRATSBER(i;mT. H“il(()–1–(Z;Z맓ZiPafn med ajløl1 og fill(1b. Ovenfor er omtalt Norsjø med Fa1relven“og; den egentlige Skienselv med tilløb. Her følger beskrive1sen af Hitterdalsvatn med afløb og tilløb, hvilken be- skrivelse maaske bekvemmest deleS i følgende afde1inger: H ífff(’7’(’Y(lZ.S’lV(If7l med ((fløl“)f, S(m(3r(:l?–en; I–[itfer(Ials-Yvalne feilZøb, He(ld(1la.– ,Zï7Ill-SjjO(’Il med dens filløb f-il I–IifferdaZ.s1;afn .“ Tl.l2vIl(’,’ og endelig f1Ïlløb(we til Ti)msýø. Denne beskrivelse omtaler vistnok vasdraget i afdelinger nedenfra og opad, medens den enkelte afdeling omtales ovenfra og nedad, men denne maade at beskrive vasdraget paa turde maaske være mere oversigtlig end en beskrivelse der begyndte med alle bielvene høit tilfjeldS. -Z–ÆtZgZ“–del-s:(xtZZ2 omgives af Hitter(lals og Sande herreder; det er 14.åukm.2 stort og l4 km. langt og ligger noget høiere end Norsjø. Amtskartet angiver for Hitterdalsvatn l9.1 m. (60 fOd). Bredderne er mest dyrkede bakker, begrændsede paa begge sider af 6–7()() m. høie, skogk1ædte fjelde. Vandet, der til sta1dighed befareS af dampskibe, er a-f be- tydning baade for færdselen og tømmerflødningen. Hitterdalsvatn udgrundes i den øvre del ved den sand, som fra Ørvella og andetsteds fra gjennem Hitterdalselven føres ud til samme. Bredderne af Hitterda1svat11 er bebyggede paa begge sider. Der er kjørbar vei paa begge sider af vandet. De to store tilløb til Hitterdalsvatn, Heddø1a og Tinne, skal senere særskilt beskrives [Her omtales de mindre tilløb. Tilløb til Hitterdalsvatn er H]“llÅ’–§(’(’Z“t’BIl, som dannes af to vasdrag: 1S’(;“dr(– “I’(l-S’(ZT’(ly, der helt tilhører Sande herred, og som i grænd- sen mellem Hitterda“l og Sande ved Aadalen forener sig med ]1øvaa.(:?:as(lraget. Dette sidste kommer fra det høitliggende Holmevat)a nær Hitterdals østgrændse, og gaar derfra under navn af Vipeto- bække-n ned til Skavl1ogga, kaldes saa TovesfZ1Zb(ekken ned til Elg- sjø, hvor den optager den fra det østenfor liggende Høimyrvatn kommende Høúnyrbæk. Tovestulbækken gaar gjennem et mindre tjern, kaldet Vasen(lc.–n. Fra Elgsjøen og til sammenløbet med Sø=ndre vasdrag ved Aadalen fører vasdraget navn af Løvaaselven; denne gaar igjennem nedre og øvre Veletjern, Damtjern, Ormu1– tjern og Løvaastjern. Løvaaselven forener sig, som nævnt, ved Aada1en med det saakaldte Sølldf(’ vas(lrag i Saude, hvilket dannes af de 3 mindre