Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/111

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

98 BHA.Ts13EH(; Amt Det er nok saa, at tal Som 2 40O liter pr. sekund pr. kvadrat- kilo1neter er en vandmasse, Som er ukjendt i almindelige vasdrag under norma1e forhold, men dog tør man gaa ud fra, at de kan forekomme i nogle smaa vasdrag i Bratsberg amt, eftersom det er iagttaget i naboamtet. Disse tal forudsætter en 11edbør af over hele 2O0 lI1.II1. i døgnet, hvilket ikke er iagttaget Men vand- masSen i elvene kan blive større end de vandmasser, som regner ned, naar der indtræffer stærk nedbør samtidig med en høi tem- peratnr, som smelter sneen i l1øiderne; derhos er ofte nedbøren i fjeldene betydeligere end i lavere niveauer, og ome11d den gjennemsnitlige regnhøide i løbet af 1 dag naar f. eks. lO0 mm.. saa kan det i løbet af et- par timers tid i denne dag regne saa voldsomt, at denne regnmængde i denne tid kan blive større end den, som svarer til 10O mm. i døgnet, og den kan følgelig for- aarsage en kort voldsom flo1n. Ski“1w.Wl:–(–ns l(e):gde, naar den regnes helt ifra Koldvasdalen paa Hardangervidden igjennem Kvenna, Møsvatn, Maane, Tinn- sjø, Tinne. I–Iitterdalsvatn, Norsjø og til Porsgrund, udgjør Regner man Skienselvens længde efter Vestfjeldenes vasdrag opimod Hellevøtns kilder, saa bliver længden l95 km. Men regner man Skienselven til de øverste kilder for Seljords- vasdraget, Saa bliver længden 127 km. Længden af de i Norsjø faldende hovedvasdrag er: For Sauerelven regnet fra KvennaS kilder paa Hardanger- vidden til I1(ll(3l)Gl3“l Norsjø 2()9 km. W Bøvasdraget fra Gva-rv til de øverste kilder er 81 km., og Vestfjelde11es vasdrag fra Ulefos op til Hellevøtns kilder er l56 km. He)“rev(1sdmg(‘fs samlede nedSla-gsdistrikt er 268 km.2. Regn- høiden kan maaske, efter regnl1øiden i Solum 868 mm., og Statio- nerne i Drangedal ca. 925 mm. i 1897, og efter de normale ned- børhøider paa Løveid 811 mm. og i Kragero l 0?37 mm., sættes til 940 mm. Antages en fordunstning af 373 mm., saa faaes den aar- lige afløbsmængde at være 152 millioner m.3 eller gjennemsnitlig 4.s m.3 pr. sekund. En hel del af dette vand kunde ved en regulering af vasdragets indsjøer tilgodegjøres; her er nemlig flere sjøer, som kan dæmmes op eller sænkes, saaledes: Langen eller Høi-holtlangen har et area1 af 2.sr; km.2 og et nedslagsdiStrikt af 33.o km.2. Afløl2et kaldes LaWnge)ielv, og denne har paa en længde af ca. 260 m., et fald af 26.s m. I vandet er en regulerbar dæmningShøide paa 3.a m. Flaafeua(n er 2.s0 km.2 stort med et nedslagsdistrikt af 99.o km.2. Afløbet Flaateelv har paa en længde af 550 m. til Mevatn et fald af 16.s m. Den regulerbare dæmningshøide er 3.e m. ö O C