Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/104

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

- VASDRAG. 9l Disse tal viser, at af disse opregnede større vasdrag er det kun et, Her-reelven eller Bolvikelven, hvis hele nedslagsdistrikt ligger i amtet. Af Tokevasdraget (Kammerfosvasdraget) ligger saa godt som det hele inden Bratsberg amt. Af det betydeligste vasdrag i amtet, Skiensvas(Iraget, ligger den allerstørste del inden amtets grændser. Store dele af Nid- elvens og Farriselvens nedslagsdistrikter ligger ogsaa i Bratsberg amt, medens det er forholdsvis smaa dele a-f de andre vasdrags nedslagsdistrikter, der ligger inden amtet. NedS1agsdistrikter. Skienselvens samlede nedslags- km.’ distrikt ved udløbet ved Porsgrund udgjør ..... 10784 Skienselvens neds1agsdistrikt ved fbssene i Skims by . . 10658 Skiense1vens neds1agsdistrikt ved udløbet af Norge . . 10342 De tre hovedvasdrag, som løber ud i Norsjø, har ved udløbet i Nors;jø følgende nedslagsdistrikter: Saueæ-elven eller Hitterdal-Tinnva-s(lraget . . . 5315 Bø-SeØordva-sdraget ....... . 1 O 54 Eidselven ell(r Ves(fjeld(nes msdrag . . 3645 Nedslagsdistrikter for bielve og for dele af hovedvasdrag er .– E1ve, som falder ud i Tinnsjø, ved udløbet i Tinnsjø: km.’ Tessungelv ............. 303 M aar ...... . 8 1 5 Nysefelv eller 61Høist . . 2 9 8 Maane ........ . 1 694 Sl(jerva .............. 1 2 1 Tinne ved u(lløbet af Tinn(sy“ø ...... For Maane er følgende nedslagsdistrkter: Kvenna ved u(lløb ‘i Møsvatn ....... 785 Haandla ........ . . 140 Maane ved u(lløb af Møsvatn . Ma-ane ved Rjukan .... Maane ved u(lløbet i Tinn.sjø ...... Tinne ved u(lløb i Hitterdalsvatn ...... Hitierdalselv eller Heddøla ved udløb i Hitterdals- vatn ............. Sauerelv(m ved udløb i Nors:jø . Bie1ve til Tinne: Kaala ..... 88 Bjorvaselv . 1 58 Folds:jø . . 113 km.’ 3496 1445 155O 1694 4025 977 5315