Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/103

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

9O BRATSBERG Amt De indtil 11Z4 kvartmil af landet beliggende topper af Banken: Flatskjærhausen, Portørl1ausen, Skarholmhausen, Taraldsboen, paa hvilke dybderne er fra 11 til 15 m., bryder i storm og maa da skyes. “ Man erindre –]ærsboerne, 3–-4 m., Sort stage paa n.o.kanten. Strømmen har meget ofte et stærkt drag mod landet paa denne strækning, specielt foran og under s.o.lige storme. Havnene paa denne strækning (Kolstangen, Levangsbugten, EllingsvZik) kan kun benyttes af baade og mindre fartøier. Ind- sei1ingerne er va11skelige, krogede, smale og utilgjængelige i nogen sjøgang, og de kan neppe optages uden af lokalkjendte folk. HG“l?e)l8RB er omtalt under herre(lsbeskrivelserne. Vasdrag. Den største del af Bratsberg amt har afløb gjennem Skiens- elven, men ogsaa flere andre store vasdrag ligger i a-mtet eller har tilløb fra amtet. Nedenfor er angivet, hvor store dele af Bratsberg amts samlede areal der har afløb til de forskjellige vasdrag, og tillige hvor store vedkommende elves nedslagsd.istrikter er i og udenfor an1tet. VaS(lrag1–ts ned- slags(listrikt in- Vasdragets sam lede nedSlags(li Vas(lragets navn den BratSberg grin i og uden amt for amtet. km’. Skiensvasdraget ..... 1 . lOO46 l O784 N idelven (Arenda1svasdraget) . 249O 3997 Kammerfoselven (Tokevasdraget) 1 167 l l77 Heri-ee1ven ....... 268 268 Farriselven ....... 247 485 Numedalslaagen . l 79 5626 Gerstadelven . 79 370 Otteraaen . . 7 l 3908 Afløb vestover ..... 41 Topdalse1ven ...... 32 l 885 Til mindre vasdrag og kysten 569 Amtets areal ..... 1518l9