Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/82

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
74

fortjent en Plads i denne Historie). – – – Taushed og Dødsstille falder over den Tidspunct, som efter al Udseende var lykkespaaende for Universitetet og de lærde Skoler, fra October 1771. Maaskee ingen physisk og moralsk Gjæring i Lærefaget i en kortere Tid nogensinde har været stærkere, end da Gunnerus efter en Geheimecabinetsordre var draget herned fra Norge for at sætte Underviisningsvæsenet ved Universitetet og i Skolerne paa en bedre Fod. Det var ikke Naturens skjulte Virksomhed i dens hemmelige Verksted og forborgneste Løngange, men en til lys Lue frembrudt og længe dulgt Varme af Patriotisme hos den norske Nation især, der saa ud til at vorde en fortærende Ildebrand. Hele Pakker Breve indløb fra alle Kanter i Norge hver Postdag til Gunnerus, Norges Skytsengel, med Anmodninger om at skaffe Norge et Universitet og Anviisninger til en Fond dertil ved privat Sammenskud uden mindste Byrder for Statens Kasse. Selv den store Linnæus stemmede i med, saa mørk, som han anede, Norge vilde blive, saafremt det mistede sin Gunnerus. Linnées første Brev til sin særdeles agtede Ven Biskop Gunnerus efter hans Nedreise til Kjøbenhavn begyndte saaledes: „Mørket kommer nu til at skjule Norrige og Dumhed Folkene“; Det skulde være et besynderligt Uheld, om denne af fuld Bryst af Gunnerus forfattede Plan til et norsk Academis Oprettelse, der samme Dag, som han overleverede sin med Grunde forsynede store Plan tilligemed den forkortede uden Grunde, alt paa Tydsk, blev egenhændig afleveret i Geheimecabinetsministerens egne Hænder, ingensteds skulde findes i offentlige og private Gjemmer, da man sidenhen har sporet saamange væsentlige Poster at gaa igjen og fremleve i de Forandringer, som siden den Tid ere foretagne af de nedsatte Commissioner til Universitetets og de lærde Skolers Forbedring tilligemed Professorum designatorum Afskaffelse og extraordinære Professorers og Adjuncters Indførsel, Professorum corporum Inddragelse og mange andre Forbedringer, alt som de offentlige examina i de lærende Professorers Hænder, disse stærke Bomme for Videnskaberne, have tilladt at realisere samme. Planerne maa være endnu i Live og spire frem til Fremvæxt i alt, hvad der kan ventes foranstaltet til Universitetets