Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/80

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
72

efter sin Families Ønske blev T. i Danmark, hvor han 1773 blev Rector i Horsens, 1781 i Odense, 1787 i Roskilde, 1790 Doctor theologiae, 1808 entlediget; døde 1816. – Det bemærkes, at enkelte Tirader af de her meddeelte Brevskaber ere trykte af R. Nyerup i hans Historisk-Statistisk Skildring af Tilstanden i Danmark og Norge 413 (Universitetets Annaler).

Roskilde 17 Mai 1804.

Den Oplysning jeg formaar at give Dem, retskafne Velynder, i dette Mørke er selv et Tusmørke, en Aftenskumring, da jeg ei kan documentere dette Sagn. Adskillige Gange hørte jeg Biskop Gunnerus ytre den Erklæring, at de lærde Skolers Reform umiddelbar skulde følge paa Universitetets Istandsættelse, og at Regjeringens Plan, ham mundtlig betroet af den daværende i Geheime-Kabinetsministes Struensee, omfattede alt, hvad der henhørte til Lærefaget, men at han efter det fra Hoffet ham sendte Grundlæg skulde begynde med Universitetets forbedrede Indretning efter de politiske Principer, som Ministeren vilde have i det hele realiserede. Med denne øverste Etage blev han færdig sidst i December 1771, da han overleverede sin raisonnerede eller paa Grunde bygte og den forkortede Plan til Struensee, i hvilken han gik den gyldne Middelvei lige tvertimod Hoffets ham tilsendte Instrux og sørgede for det heles Vel, som en pligtfølende Patriot. Tarvelighedsaanden bragte Svindsot i det hele Lærefag og sinkede en Plans offentlige Bekjendtgjørelse, som hædrede Planens selvtænkende og dybsindige Skaber. Samme Aand, som nu lever i vore forbedrede Læreanstalter og de Grundsætninger, som følges i de offentlige Læreres. Lønninger, fulgte han med en urokkelig Kjækhed uden Menneskefrygt. Hvad der syntes blot at være en Finantsoperation, saavidt jeg af adskillige Poster kunde spore, det gjorde han til en Velfærdssag for begge Rigerne. Ministeren sørgede for Statens Kasse, Gunerus for Nationaloptysningens Fremme ved Landets Forsynelse med dueliggjorte Videnskabs- og Daadsmænd i alle Fag. Ved første Audients forelagde Geheimekabinetsministeren Biskopen tvende Knuder, af hvilke han paa Stedet løste den ene til Fordeel for Presteskabet, som skulde have været sat paa aarlig Løn