Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/56

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
48

bulis juxta analysin legionen methodice digesta in 4to s. a. & l. Dette Skrift tilligemed hans i Rostok 1606 in 8vo trykte Ænigmata maa jeg destoværre savne her paa Stedet, saa at, ihvor meget jeg end har samlet af hans øvrige Skrifter, tør jeg dog ikke udgive det for noget fuldstændigt, saalænge jeg mangler disse tvende. Saavel Thura som Worm anfører Articulorum Augustanae confessionis summa metrice in 8vo som en egen Bog, men den er trykt bag ved Capita Doctrinae Christianae og bag ved Parabolae, og de vide heller ikke at opgive enten Aaret, naar eller Stedet, hvor den skulde være udgiven for sig selv.

Paa en Reise i Sommer besaa jeg i Tønsberg Langernes Begravelser, som jeg af Møllers Beskrivelse vidste var i Laurentii Kirke, men istedenfor at finde Efterretninger om denne i forrige Aarhundrede i Tønsberg saa mægtige Familie (der førte 3 Roser i Vaabenet, ikke som i Adelslexicon S. 316 siges, kuns en Rose, hvilket var de uægte Langers Skjoldmærke), fandt jeg alting i største Uorden og ingen Inscription kunde jeg see paa Kisterne. Derimod var en af Inscriptionerne tagen derifra og slagen op i Byens anden Kirke. Den var over en af Ove Gjeddes Døtre, Fru Merte Gjedde, som man deraf seer var født 1625, havde i Landskron Bryllup 1643 med sal. (altsaa var han død før hende) Nils Lange til Fresø (Fritzø) og med hende tvende Børn Ove Lange og Jomfru Anna Margreta Lange og døde 1656 d. 4 Martii. Denne Efterretning interesserer kanskee Hr. Registrator Weber. Jeg længes efter Fortsættelse af Adelslexicon og haaber han giver os noget mere af Ny Danske Magazin og Adelsmagazinet. I det første har jeg engang bedet ham give os Efterretninger om de mærkelige Throndhjemske Erkebiskoper Gaute og især M. Olaf Ingebretssøin, ligesom i 1ste Deel om Aslak Bolt.

23 Hefte af Topogr. Journal og 12 Hefte af Hermoder kan snart ventes. Professor Thaarup er bleven anden Gang gift. For nogle Dage siden var den bekjendte Irer Napper Tandy her i Byen, en Olding paa 70 Aar. Han reiste strax videre. Amberg er nu kommen tilbage, og imodtog strax 5te Lectien, hvori jeg var hans Vicarius.