Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/55

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
47

Ven, sørger for, at vi faa saavel, hvad andet, han efterlader sig, som især hans Historie af Danmark complet udgiven. Havde man saa god Grund til at vente, at andre Arbeider i den nordiske Historie, som Suhm altid opmuntrede og fik begyndt paa, bleve fuldførte, men en Th.......s[1] og en Th......n[2], af hvis Indsigter i den islandske Literatur man har Ret til at vente noget, finde sig, som De selv beklager, bedre farne med at fortære i Magelighed et godt Salarium end sørge enten for egen eller Forfædrenes Ære, ved at fuldføre Snorre og Diplomatarium Arnamagnæanum. – – – –

– – Jeg gjør dog Regning paa deres Taalmodighed, naar jeg fortæller en literær Opdagelse, som jeg smigrer mig med ikke er uvigtig, da Arild Hvidtfeldts Biograph Wandall, berømt nok, alene har betjent sig af de alleralmindeligste Hjelpemidler og derfor er høist uvidende om Historieskriverens Ungdoms Aar. Men i M. Halvardus Gunnarius’s Tilegnelse til Hvidtfeldt selv af Chronicon regum Norvegiæ vil De see, at han er fød her i Norge i Bergen (hvor hans Fader Christopher Hvidtfeldt, en af Christian den 3dies Regjeringscommissarier her i Riget, den Gang var Befalingsmand, som Wandall heller ikke veed noget af at sige) med mere hans Reiser[3] angaaende, som De selv kan læse da Bogen er i det Kgl. Bibl. Jeg stødte just til ikke liden Glæde paa dette Sted, da jeg i Sommer gjennemløb denne gamle Opsloiske Læsemesters Skrifter for at finde Efterretninger om Forfatteren, der er mærkværdig for sin Oversættelse af Præstepinen og sin Færdighed i at gjøre latinske Vers, den han betjente sig af paa en Tid, man her havde ondt for at faa fremmede Bøger, ikke alene til at udbrede theologisk Kundskab, hans eget Fag, men endog saavel Fædrelandets, som den almindelige Historie, ja Naturvidenskaben. I det mindste nævnes hos Worm og i Hjelmstjernes Bogsamling S. 263 hans Physica in ta-

  1. Thorlacius.
  2. Thorkelin.
  3. Arild Hvidtfeldts Ophold udenlands oplyses i 2den Deel p. 451–52 af Schumachers Gelehrter Männer Briefe an die Könige in Dänemark. Professor Joh. Sturmius i Strasburg roser ham og hans Broder Jacob Hvidtfeldt meget for Kongen.