Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/28

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
20

latinsk Brev som Medlem af deres Selskab. Han fordrede mig op til Continuation af mine metereologiske Observationers Fremsendelse til deres Selskab, hvormed jeg ophørte, da den franske Revolution og Krigs Trouble ogsaa strakte sig til Rhin-Strømmen. Der ligger efter hans Beretning en Foræring til mig af metereologiske Skrifter i Manheim, men da han melder ikke, om hvilke de ere, vil jeg først oppebie Svaret paa mit Brev, som afgik den 3 December passat., hvorefter jeg nærmere tilskriver Deres Velb. foruden hvad jeg insinuerer Hr. Kammerherre Suhm om de flere metereologiske Skrifter. En Ædelmodighed af saadan Bog-Laan er en Sjeldenhed, en værdig Brug deraf er al den Erkjendtlighed, som jeg formaar, og sandelig det Calenderverk, jeg har under Hænder udfordrer meget, desaarsag jeg i denne Tid søger at hverve Medarbeidere, hvor jeg behøver samme. Prospectus med nøie Underretning om hele Indretningen udgiver jeg først paa Tydsk i Altona. – – – – – Jeg skulde tro min Plantegning af et norsk Academi er under Kobberstikkerens Hænder i Kbhvn. Fra Christiania selv faar man lidet at vide i Januarii Maaned, thi da hersker der fra Juletiden til Kyndelmisse meest en bestandig Carneval og den deraf flydende Distraction. En saadan Omstændighed har vel bevæget nogle af vore Forfattere i den Norske Academi-Sag at fraraade dets Anlæg i Christiania.

Edsberg (etc.) 29 April 1796.

Velædle. Velbyrdige Hr. Secretair!

Deres Ærede af 16 April har atter sat mig i et Slags Forlegenhed, saa meget mere, som jeg ei kan slutte af Deres Udtryk, enten mit d. 31 Mart. nedsendte til Indførelse i de lærde Tidender kommer blot til Indførelse efter Hr. Conrector Rosteds Deduction eller aldeles ikke bliver indført. Gid jeg strax havde derom faaet vide fra Dem, ja gid De som en Ven havde forhalet med Provst Ottesens skammelige Pro. Mem. (som De selv tilstaar, han har fornærmet mig med), indtil jeg havde kunnet indført min Betænkning ved Siden deraf efter Ordet: contraria juxta se posita magis illucescunt. Jeg kommer nu post festum, gid jeg nu vidste, om be-