Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/24

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
16

Hosvitalslæge Friese, som ved nogle lykkelige Curer og vel studerede Dybsindigheds og Curvigtigheds Grimasser samt Charlatans Vind har vundet Anseelse, men er dyr og interesseret med sine Raad og en Cabalmager. Denne F. gjorde i Marts Maaned nogle meget grove Krumspring i Anledning af en fattig Matros, som med en dansk Vestindiefarer, der var fordreven herop, var kommen til Byen og havde begge Fødderne forfrosne. Denne Syge blev paa sædvanlig Maade af Stiftamtmanden og mig anviist til Kur og Pleie paa Sygehuset, imod at Rhederne skulde betale Ugepengene. F., som har Chirurgus Løn af dette Selskab (ligesom Dr. Friman for de indvortes Syge) fandt forgodt at skrive for vores Anviisning at han vilde have Betaling for denne Syge, 7 ₻ hver Dag for Besøgene og desuden for Operationen Betaling efter Regning. Den Syge blev da af Skipperen overgivet en anden Chirurgus af mindre imposant Anseelse, som uden Charlataneri og uden Amputation helbredede Matrosen. F. fik et Brev fra Stiftamtm. og mig, hvori vi koldsindigen sagde ham, at han var pligtig at helbrede saadanne indlagte Tjenestefolk, for hvilke Herskabet betalte, gratis, og naar han ikke det vilde, maatte vi tænke, at han ikke længer vilde vedblive som Hospitalets lønnede Læge. For at formilde Fr.’s Kildenhed eller Arroganz skrev jeg dette Brev selv reent og addresserede det, i den Tanke, at Sagen skulde blive mellem os og derved være endt. Men Friese blev derover fuld af Ondskab, greb det, at Brevet var min Haand, skjønt med Stiftamtmandens og min Underskrift, og ved Hjelp af en herværende Procurator og vild Rabulist Heide skrev et rasende Brev til mig, hvori han behandler mig som en uværdig Geistlig, der havde indpustet Stiftamtmanden, vilde krænke ham i sin Næring, at mit Brev var løgnagtigt etc. I Byen, hvor han kom, gjorde han stor Kvalm, viste det Brev, hvorledes han havde havt mig for, sagde, at han maatte indberette Sagen til Kongen. Disse naragtige Ondskaber nødte da Stiftamtmanden og mig til at indberette Sagen til Cancelliet. Samme skrev strax til Stiftamtmanden, at han maatte uopholdeligen foranstalte, at Friese ved publik Action blev tiltalt for sin Overhørighed mod sin Øvrighed og sin grove Fornærmelse mod