Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/23

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
15

korte Udtog af den Norske Flora. Den vil dog ikke udgjøre over 8–10 Ark eller et halvt Alphabet. Men lad være saa stort, som det vil, og hvordan end alle Kunstforstandige dømme om det, saa skal og maa det trykkes. Vores Testator fordrer det af Selskabet, og vi kan ikke med Ære være bekjendt for, at vi ikke have vidst at føie den gamle Mand og kanskee derved bringe ham til at gjøre sit Testamente om. Altsaa det skal trykkes og være det sidste Stykke i Bindet. Ogsaa maa 100 Expl. deraf trykkes for sig med egen Paginering. Selskabet har vedtaget at holde Forlæggeren Proft skadesløs for dette Hammerske Skrift. For det første betale vi disse 100 Exemplarer, (som skal sendes strax og deles gratis ud). Dernæst maatte dette Udtog af Flora i Selsk. Skrifter, ifald De, min Ven, hører at kyndige Mænd knurre over, at det kommer ind med i disse, fraregnes i Bogens Betaling saa at Kjøberne saa disse Ark uden Betaling og det maatte i Bogladen siges til alle, som afhente det, at Selskabet af Agtelse for J-R. Hammer giver denne Prodromus til hans Flora, hvilken formodentlig skal blive trykt, uden Betaling. Det skal ogsaa paa en passelig Maade blive sagt i Fortalen.

– – –

Hvad mig angaar, saa har jeg at takke Gud for mit og mines Helbred og for saa tilfredsstillende Forfatning som mit vidtløftige og heterogene (spirituale-seculare-literarium) Embede kan tilstede. – –

Jeg er Deres forbundne Ven

J. Chr. Schønheyder.

Throndhjem 20 Septbr. 1794.

Min værdige og kjære Vent

– – –

Det er glædeligt, at vi ere fri for J-R. Hammers Prodromus Florae Norvegicae. – –

Iblandt de Videnskabers Selskabets Medlemmer, som alene for at faa dette Prædicat ere komne ind, er en Regiments Chirurgus og