Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/100

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
92

derfor herved erklære, at jeg blot som den der maa vige for Magtens Bud, sender en Selskabet tilhørende Afhandling til Fremmede. Men neppe skulde jeg tro, at et Selskab, der er stiftet til Videnskabers Fremme, skulde saa grueligen prostitueres, at en udenlandsk Lærd skulde komme i Fortrædeligheder, fordi han til det havde indsendt en skreven, formodentlig ganske uskyldig Afhandling. Jeg smigrer mig med, at Regjeringscommissionen vil finde det meest passende og meest stemmende med Humanitet at sende mig Afhandlingen tilbage, da jeg – hvis det endelig saa maa være, skal tilsende Forfatteren den og underrette ham om, at den ikke kunde forelægges Selskabet. Saameget vissere haaber jeg dette, som det af Regjerings-Commissionens Skrivelse synes, som om den har antaget Corpus delicti for at være et trykt Skrift, da det dog er en skreven Afhandling. Regjerings-Commissionen har vel neppe anseet det muligt at et Videnskabers Selskab skulde denunceres, fordi det efter sin Hensigt modtog skrevne videnskabelige Afhandlinger.

Trondhjem 29 Septbr. 1807.

Bugge.

Til

Høivelbaarne Hr. Stiftamtmand Angell.


C.


Efter at Regjerings-Commissionen havde modtaget det til Videnskabernes Selskab i Trondhjem indkomne Skrift under Titel: Forsök til en historisk Berättelse etc. Det norske Vetenskapers Sällskap i Ødmjukhet tillegnat af Erik Daniel Kidron etc. fandt den samme af den Beskaffenhed, at det burde indsendes til Regjeringen, hvorfor Commissionen under 27 Octbr. sidstleden har afsendt samme tilligemed de derved lagte Skrivelser til det Kgl. danske Cancelli, og overladt samme at gjøre Hans Majestæt allerunderdanigst Forestilling, om hvad der i Henseende til bemeldte Skrift skulde foretages, hvilket