Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/99

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
91

rede Statuter, der bestemme, hvorledes med indkomne Afhandlinger skal forholdes. 2) At Afhandlingen ikke var min, men Selskabets Eiendom, som jeg ikke var raadig over. 3) At jeg ikke engang havde den, ei heller havde læst den. 4) Men at Generalen, som Medlem af Selskabet var berettiget til at laane den hos Secretairen, hvis han vilde gjennemlæse den. Budet gik afsted med den Besked. En halv Times Tid derefter gik Heltzen til Hr. Schavland og begjærte Titelen afskreven, som han og fik.

Om Eftermiddagen sender General von Krohg Bud til Hr.s Schavland med Begjæring, at han vilde hilse mig, at han havde meldet Regjerings-Commissionen dette svenske Forræderi og tillige bede mig ret indstændig, at jeg endelig vilde tilsende Regjerings-Commissionen Afhandlingen. Jeg opskrev derfor mine Grunde, hvorfor jeg ikke kunde villige heri, men tilbød Generalen at vælge, da jeg var villig til enten at sende den tilbage til sin Forfatter eller at forsegle den med Generalens og Selskabets Segl og saaledes henlægge den i Selskabets Arkiv ulæst. Atter fik jeg Bud, at det sidste var ham fuldkommen satisficerende og at det var nok, naar Selskabets Segl sattes derfor. Strax gik Hr. Schavland hjem og hentede Afhandlingen, hvilken jeg i hans Nærværelse forseglede og leverede ham til Bevaring i Arkivet, samt vedlagde de skrevne Propositioner, jeg havde gjort Generalen, hvilke ville findes i Couverten hos Afhandlingen. Den blev heller ikke læst, da Selskabet sidst den 23 September var samlet.

Det er ilde, at Generalen ikke selv læste Afhandlingen, før han gjorde den aldeles overflødige Indberetning derom til Regjeringscommissionen, ilde, at han blindt troede en Mand af saa indskrænket Forstand, som Berghauptmand Heltzen, ilde, at han skjønt selv Medlem af Selskabet anseer det som en Hob sammenløben Pøbel, der skulde yppe Mytteri, fordi det læste en historisk Afhandling, hvis Hovedmomenter hver Skolediscipel maa kjende.

Videnskabernes Selskab er et med Kgl. approberede Statuter indrettet Institut, under Præsidio af en Prinds af det Kgl. Huus. De Love, det har, er jeg forbunden at rette mig efter og jeg maa