Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/101

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
93

Commissionen ikke har villet undlade at tilmelde Hr. Biskopen, som vice Præses for det norske Videnskabers Selskab i Trondhjem.

Christiania i den Kongelige interimistiske Regjeringscommission for Norge den 17 Novbr. 1807.

Christian, Printz til S. Holsteen.
G. Moltke. Rosenkrantz. Falsen.

Aamodt.

Til
Hr. Biskop Bugge.

Til Printz Christian.

Naadigste Herre!

Jeg anseer det for min underdanigste Pligt at indberette Deres Høihed følgende Tildragelse.

For en Tid siden blev det Norske Videnskabers Selskab tilsendt en Afhandling fra en Selskabet ellers ubekjendt Mand. Mag. Kidron i Sverrig. Nogen Tid derefter fik jeg gjennem Stiftamtmanden fra Regjerings-Commissionen Ordre at udlevere denne Afhandling, som naadigst vil erfares af Bilag Litr. A. Jeg afsendte den i et Brev til Stiftamtmanden, hvoraf her følger Gjenpart Litr. B. og hvori Sagens sande Sammenhæng oplyses. Omsider fik jeg med sidste Post Brev fra Regjerings-Commissionen (Litr. C.), hvori denne melder mig at have tilsendt det danske Cancelli Afhandlingen.

Det er efter min underdanigste Formening ikke blot Videnskabernes Selskab, men det hele norske Folk, der ved denne Fremgangsmaade er dybt saaret. Naadigste Herre, det norske Folk er, hvad det altid har været, sin Konge og hans Huus hengiven med ubrødelig Troskab. Hverken General von Krohg eller nogen har seet eller hørt andet, end at hver Mand med forenet Iver er villig til at opofre alt for et elsket Scepter. Men hvad skal Regjering, hvad skal Kongehuus tænke om en Nation, hvor man ikke engang tør betro et Videnskabsselskab at gjemme en Afhandling blot fordi den bærer en Titel, som kunde mistydes? Indeholdt Afhandlingen Uan-