Side:Kriton.djvu/28

Fra Wikikilden
Hopp til: navigasjon, søk
Denne siden er korrekturlest


til ſaa ſmaaligt at prutte med en Stump Liv, at han for den Sags Skyld endog har overtraadt den ſtrengeſte Lov — det vil Ingen opholde ſig over? Kanſke ſaa længe Du ikke ſtøder En eller Anden for Hovedet; i ſaa Fald, Sokrates, vil Du komme til at høre adſkillige beſkjemmende Ting; Du vil tilbringe Dit Liv i Afhængighed, som Hvermands Tjener. Hvad vil Du egentlig tage Dig for i Thesſalien? Kanſke Du agter at leve høit, ſom om Du havde foretaget en Gjæſtebudsreise? men hvor bliver der af de bekjendte Taler om Retfærdighed og Dyd? Dog, kanſke er det for Dine Børns Skyld, Du ønſker at leve, ſaa Du kan faa dem opdragne og uddannede? vil Du da drage dem med Dig til Thesſalien, føde og opdrage dem der og ſaaledes gjøre dem til Fremmede, at de ogſaa kunne faa det at takke Dig for? Dog kanhænde ikke; men kanſke mener Du, at de kan opholde ſig her, ja endog fødes og opdrages bedre, naar bare Du er ilive, ſelv om Du ikke kommer ſammen med dem; thi Dine Venner ville tage ſig af dem? Men de, ſom altſaa vilde tage ſig af Dine Børn, om Du drog til Thesſalien, ſkulde ikke de ville tage ſig af dem, om Du drog til Hades?[1] Hvis der er noget Forſlag i disſe, der ville gjælde for Dine Venner, ſaa bør man dog tro dette. Nei, kjære Sokrates, følg Du os, hvem Du ſkylder Dit Liv, og lad Retfærdighed være Dig dyrebarere end baade Børn, Liv og alt Andet; da vil Du ogſaa, naar Du kommer til Hades, have alt dette at forſvare Dig med for dem, ſom der herſke. Thi, gjør Du, hvad Du har havt iſinde, da ſynes Du lige ſaalidet her at ville vinde Noget i Lykke, Retfærdighed eller Fromhed for Dig eller for Nogen af Dine Venner, ſom naar Du kommer hisſet at ſkulle faa det bedre. Nei gaa Du, naar Du forlader Verden, blot ſom den, der har lidt Uret — ikke af os Love, men af Menneſkene. Fjerner Du Dig derimod ſom den, der ſaa ſkammeligt har gjengjældt Ondt med Ondt og Uret med Uret, ſom den,

  1. Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn tyve