Side:Kriton.djvu/27

Fra Wikikilden
Hopp til: navigasjon, søk
Denne siden er korrekturlest


nogen af dem, tag ſaa under Overveielſe, hvad Godt Du opnaar derved for Dig ſelv og Dine Venner. At Dine Venner nemlig ville komme i Fare for ogſaa ſelv at maatte flygte og gaa tabt at ſine offentlige Rettigheder eller miſte ſin Formue, er nogetnær en afgjort Sag. Og hvad Dig ſelv angaar, Sokrates, ſaa vil Du for det Førſte, naar Du kommer til en af de nævnte Byer, enten Theben eller Megara, med det Samme komme ſom en Fiende af dens Statsforfatning — og i dem begge er lovlig Orden; og, Alle, ſom elſke ſit Fædrehjem, ville anſe Dig for en mistænkelig Perſon, holde Dig for en Lovens Fordærver. Du vil ſaaledes kun beſtyrke vedkommende Dommer i hans Mening om, at Din Sag er rettelig paadømt; thi om en Lovens Fordærver er det let nok at antage, at han ogſaa er en „Ungdommens og uforſtandige Menneſkers Fordærver“.[1] Hvad vil Du da nu? vil Du kanſke holde Dig borte fra disſe Stater med god lovlig Orden og Menneſker med Sands for en ſaadan? — Men, gjør Du dette, kan da Livet egentlig have noget Værd for Dig? Eller, kanſke Du juſt agter at indfinde Dig i ſaadanne Stater, Sokrates, og være frek nok til juſt med den Slags Folk at drive paa med Dine herfra saa vel bekjendte Samtaler, hvorefter jo Dyd og Retfærdighed, Lovlighed og Love ere Menneſkets dyreſte Eie? Og Du tror kanhende ikke, at man da vil finde Sokrates’s Færd nederdrægtig? Man nødes nok til at tro det. Dog, Du vil maaſke undgaa disſe Strøg og begive Dig til Thesſalien, til Kritons Venner? der herſker jo nemlig den ſtørſte Uorden og Lovløshed. Kanſke vilde man der have ſin ſtore Moro af at høre Dig fortælle, hvor fornøieligt Du løb bort fra Dit Fængſel, hvorledes Du gjorde Dig ukjendelig i en Forklædning, hvadenten det nu var en Skindſtak eller Sligtnoget, ſom Rømlinger pleie at trække paa ſig. Men at en gammel Mand ſom Du, efter Naturens Orden ſaagodtſom paa Gravens Rand, har kunnet nedlade ſig

  1. Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn nitten