Side:Kriton.djvu/26

Fra Wikikilden
Hopp til: navigasjon, søk
Denne siden er korrekturlest


Vilje, hvad Du nu har iſinde at gjøre mod dens Vilje. Dengang, det forſtaar ſig, gjorde Du Dig til af, at det ikke anfegtede Dig, at Du maatte dø, hvorfor Du, ſom Du ſagde, foretrak Døden for Landsforvisning; men nu: hverken ſkammer Du Dig over disſe Dine egne Ord, ei heller tager Du i Betænkning udenvidere at prøve paa vort, Lovenes, Fordærv. Du bærer Dig jo ad ſom den uſleſte Træl, naar Du virkelig vil ſøge at løbe bort ſtik imod baade Løfter og Overenskomſter, ifølge hvilke Du har forbundet Dig til at opfylde Dine Borgerpligter efter os. Førſt har Du nu at ſvare os paa det Spørgsmaal, om vi tale ſandt, naar vi ſige, at Dine indgangne Forpligtelſer ſom Borger gjælder Gjerning og ikke blot Ord? eller er dette ikke ſandt?“ — Hvad ſkal vi ſvare herpaa, Kriton; mon vi ikke maa medgive dette?

Kriton: Jo, nødvendigvis.

Sokrates: Men hvad gjør Du nu vel Andet, o Sokrates, vilde Lovene ſige, end dette: Du bryder de Løfter og Forpligtelſer, Du indrømmede os; og ikke ere disſe indgaaede af Tvang, ikke ved Bedrag, eiheller fordi Du har været nødt til beſtemme Dig i en Fart; thi i 70 Aar har Du kunnet reiſe herfra, om Du ikke havde fundet Behag i os, og Forpligtelſerne havde forekommet Dig uretfærdige — ikke ſandt? Men hverken foretrak Du Lakedæmon[1] eller Kreta[2], hvor Du jo altid har roſt Tilſtanden, ei heller nogen anden helleniſk[3] eller barbariſk[4] Stat; tvertimod, Du har været mindre fraværende fra Byen Du end de Halte, de Blinde og de andre Krøblinger. I ſaa høi Grad fandt Du mere end nogen anden Athener Behag i vor By og dermed ſelvfølgelig ogſaa i os Love; thi hvem vil finde Behag i en By uden Love? Men nu gaar Du uden videre fra alle Forpligtelſer. Men, naar Du holder Dig til os, Sokrates, ſaa vil Du idetmindſte ikke blive til Latter derved, at Du drager ud af Byen. — Naar Du nu overtræder disſe dine Forpligtelſer eller forgaar Dig mod

  1. Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn femten
  2. Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn seksten
  3. Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn sytten
  4. Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn atten