Side:Kriton.djvu/25

Fra Wikikilden
Hopp til: navigasjon, søk
Denne siden er korrekturlest


vi forøvrigt ſtyre Staten, om ham paaſtaa vi, at han i Ord og Gjerning har gaaet md paa at gjøre, hvad vi befale ham; og lyder han ikke, da erklære vi ham for tredobbelt lovſtridig, idet han nemlig trodſer os baade ſom Fædre og Opdragere, og dertil uagtet ſit Løfte om Lydighed hverken adlyder os eller ſøger at overbeviſe os, om vi maatte handle urigtigt; og ſkjønt vi ikke ſom Herrer befale, men kun offentlig tilholde ham at rette ſig efter vore Bud, idet vi jo henſtille til ham Et af To, enten at overbeviſe os eller at adlyde, saa gjør han alligevel ingen as Delene. — Og disſe Beſkyldninger, Sokrates, ſige vi nu, ville ogſaa ramme Dig, hvis Du ogter at udføre, hvad Du har iſinde; og, juſt ikke Dig lempeligere end nogen anden Athener, tvertimod haardeſt muligt!“ — Om jeg nu ſagde: „Hvorfor det?“ ſaa vilde de rimeligvis og med fuld Ret ſlaa mig med den Bemærkning, at jeg er den af Arhenerne, ſom allermeſt har indgaaet paa hin Forpligtelſe. Thi de vilde ſige: „Vi har, o Sokrates, vægtige Vidnesbyrd for, at ſaavel vi ſom Staten er Dig til Behag. Neppe vilde vel nemlig Du fremfor alle andre Athenere have fæſtet ſtadigt Bo her i Byen, hvis det ikke i ſærlig Grad havde været Dig til Behag; og, hverken har Du nogenſinde draget ud af Byen til Feſtlegene[1] — undtagen een Gang til Iſthimen[2] — eller udenfor din Krigstjeneſte[3] andetſtedshen; heller ikk har du nogenſinde gjort nogen Reiſe, ſom andre Menneſker; eiheller har du følt Lyſt til at lære nogen anden Stat eller andre Love at kjende, men vi og vor By have været DIg nok; i den Grad gav Du os Fortrinnet og gik med paa at opfylde Dinne Borgerpligter efter os[4], ja Du ſtiftede endog Familie her i Byen — da maatte den vel være Dig til Behag. Ja, endnu medens Din Sag ſtod paa, havde Du jo Fridhed til at anholde om Landsforvisning[5], om Du havde villet, ſaaat Du dengang kunde have gjort med Statens

  1. Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn elleve
  2. Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn tolv
  3. Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn tretten
  4. Man huſke, at der er Lovene, ſom tale.
  5. Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn fjorten