Side:Kriton.djvu/15

Fra Wikikilden
Hopp til: navigasjon, søk
Denne siden er korrekturlest


Thesſalien. — Jeg ſynes heller ikke, Sokrates, at Du handler ret, naar Du ſaaledes vil gaa i Døden, uagtet det ſtaar Dig frit for at frelſs. Du gjør derved kun Dit til at hidføre den Skjæbne, ſom ogſaa Dine Fiender, der ville Din Undergang, gjøre og have gjort Sit for at bevirke. Og hertil kommer, at Du ogſaa aabenbart handler forræderſk mod Dine Sønner: medens det kunde ſtaa Dig frit for at opdrage og uddanne dem, ſaa kan jo Du for Din Del, naar Du forlader dem, ikke forebygge, at de overgives i det løſe Tilfældes Vold. Men, som rimeligt er, vil det gaa de ſtakkels Forældreløſe, ſom det pleier at gaa Saamangen, der ikke har Forældre. Enten faar man lade være at ſætte Børn i Verden, eller man faar mandigt holde ud alt Beſvær baade med Opdragelſe og Lærdom; men Du ſynes mig at tage mere Henſyn til Din Bekvemmelighed. Du bør imidlertid beſtemme Dig for, hvad enhver brav og hederlig Mand vilde gjøre, Du, ſom jo gjør Fordring paa gjennem hele Dit Liv at lægge Vind paa, hvad Ret er. Jeg maa jo ellers ſkamme mig baade over mig ſelv og over vore fælles Venner, da det kan ſe ud, ſom om vi ved Ligegyldighed have hidbragt Din ſørgelige Stilling: naar man ſer hen baade til den Omſtændighed, at Din Sag blev indanket for Retten, hvor Du mødte uden at behove det, fremdeles til Maaden, hvorpaa Sagen ſelv blev fremmet, og endelig til dette dens hartad latterlige Udfald, kan det tage ſig ud, ſom om vi ved Ondſkab og Forſømmelighed have ladet Leiligheden til Din Frelſe ſlippe os af Hænderne; ligeſom man ogſaa vil kunne bebreide Dig ſelv, at Du ikke har benyttet den Adgang til Frelſe, ſom dog under Forudſætning af den mindſte Haandsrækning fra vor Side har ſtaaet Dig aaben. Dette, kjære Sokrates, bør Du tage i Betragtning, at det ikke ſkal blive til Skam og Skade baade for Dig og os. Altſaa, betænk Dig; eller rettere, der er ingen Tid til Betænkning; al Betænkning maa være forbi. Der er kun en Udvei: thi i denne Nat, den, ſom nu foreſtaar, maa Alt være ord-