Side:Kriton.djvu/14

Fra Wikikilden
Jump to navigation Jump to search
Denne siden er korrekturlest


Kriton: Nu ja, lad ſaa være; men een Ting maa Du ſige mig, Sokrates: det er dog vel ikke mig og dine andre Venner, Du ængſter Dig for, at nemlig de ſlette Angivere (Sykophanterne)[1], naar Du var undkommet herfra, kunde bringe os i Uleilighed for at have bevirket Din Flugt, ſaa vi enten maatte ud med hele vor Formue eller betydelige Summer eller endog desforuden finde os i anden Modgang? Thi er det dette, Du er bange for, da kan Du for den Sags Skyld være ved frit Mod. Det er jo ikke mere end billigt, om vi udſatte os for denne Fare, ja, om ſaa var, for noget endda Værre, naar vi førſt havde frelſt Dig; derfor, hør mig og undſlaa Dig ikke.

Sokrates: Baade dette er jeg bange for, Kriton, og desuden ogſaa for mange andre Ting.

Kriton: Lad altſaa dette ikke engſte Dig; de, ſom ville frelſe Dig og føre Dig ud herfra, faa jo dog heller ikke noget betydeligt Pengeudlæg. Du ſer for Dine Øine, hvor medgjørlige disſe Sykophanter ere, og at man slet ikke behøver at koſte ſaa farlig Meget paa dem; nu, hele min Formue ſtaar til Din Raadighed, og jeg mener, at den er tilſtrækkelig; og desforuden, ſelv om Du ſkulde nære Betænkeligheder ved, at jeg gav fra mig Mit, ſaa har vi vore Gjæſtevenner her, fuldt beredte til at yde det Nødvendige. En af dem, Thebaneren[2] Simmias, har juſt til dette Øiemed medbragt en tilſtrækkelig Sum; ligeſaa er Kebes beredt, ſaavelſom mange Andre. Du ſer altſaa, at Din Ængſtelſe i ſaa Henſeende, efter hvad jeg nu har ſagt, ikke bør kunne afholde Dig fra at befordre Din Frelſe: eiheller ſkal Du have nogen Frygt med Henſyn til, hvad Du ſagde for Retten, — at Du „ikke vidſte, hvorledes Du ſkulde bere Dig ad[3], om Du ſkulde komme bort herfra“; thi ogſaa andetſteds vil man paa ſaa mangt et Sted, Du maatte komme, behandle Dig med Kjærlighed; og, vil Du drage til Thesſalien, ſaa har jeg gode Venner der, ſom ville gjøre Alt for Dig og vel pasſe paa, at Du ingen Overlaſt ſkulde lide i

  1. Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn seks
  2. Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn syv
  3. Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn otte