Side:J. E. Sars - Samlede Værker 4.djvu/215

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
P. A. MUNCH.
I.


Slegten synes at skrive sig fra Gudbrandsdalen. En Bondegut fra Lesje, Syver Engebretssøn, blev Prest i sin Fødebygd i første Halvdel af det 17de Aarhundrede og efterlod sig flere Børn, som optog Navnet Munch som Familienavn. Fra en af dem Stammer efter al Sandsynlighed Søren Munch (eller Munk, som han ogsaa stundom skrev sit Navn), som deltog under Tordenskjold i Slaget ved Dynekilen, afgik som Kapteinløitnant i Søetaten 1719, og døde i Kristiania 1748. Søren Munch var gift med en Morsøster af de berømte Jurister Jakob Edvard og Kristian Colbjørnsen og havde i dette Egteskab en Søn Peter, som blev Prest først til Vaage, siden til Land, og var gift med Christine Storm, en Datter af hans Formand i Vaage Prestekald Johan Storm og Halvsøster af Digteren Edvard Storm. I dette Egteskab fødtes to Sønner: Johan Storm Munch, død 1832 som Biskop i Kristiansand, og Edvard Munch, død 1847 som Stiftsprovst i Kristiania, P. A. Munchs Fader.

I Slegten har ofte kommet frem usedvanlige Anlæg, særlig i poetisk og kunstnerisk Retning. Biskop Johan Storm Munch er den første norske Digter, hvis Digtning blev inspireret af den nyere dansk-tyske Romantik, og har været betegnet som det betydeligste Talent inden norsk Litteratur i Perioden 1815—183O, skjønt han hverken udmerkede sig ved synderlig Produktivitet eller synderlig Originalitet; hans Søn var Digteren Andreas Munch: en Fætter af ham var den i sin Tid meget renommerede Portrætmaler Kaptein Jakob Munch, hvis Dattersøn igjen Maleren Frits Thaulow er; en Brodersøn af Professor P. A. Munch er Maleren Edvard Munch.

Brødrene Johan Storm Munch og Edvard Munch blev gift med hver sin Søster, Døtre af Sogneprest til Aal, siden til Sigdal, Andreas Hofgaard. Edvard Munchs Hustru, Johanne Sofie Hofgaard († 1860), var en usedvanlig begavet Kvinde, en ypperlig Fortællerske og fuld af Vid og Lune lige til sine sidste Levedage.