Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/98

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


82 lysfu— Lsa Den ſom bur næſt ned Kyrkja, gjeng ſidſt inn. El. Han gjeng ſidſt i Kyrkja, ſom næmaſte din-. (oafsc ſvenſk, dcmke og tydſy. Ofte aſpalſet til entelte Stedet. idet maa nEvnet Navnet paa den Gaard. ſom er meſt ved Kttken. Gamle K—yrkjor hava dimme Glas. (o— vi-mset). Kyrkjegarden gjerer alle Mann jamrike. khsſa. D’er hardt aa kysſa Riſet og —takka fyre Dengſla. Det kysſer ſnme den Handi, ſom dei vilde var av. G. N. Ma.rgr l:yS8ir 9. þa hönd, er harm vi1c1igja1—na, at af Væl’i. (Brngt af Kona Sverte). ksypa (kaupa), Den ſom vil køypa, ſkal kjenna fyrſt i Pungen ſin. Den ſom koyper det han ikkje treng, fær ſelja det han trengde meſt. ——— Den ſom koyper alt han ſer, fær graata, naar en annan lær. (ovtagct af Da-fk, ht-or det har fuldt Riimv. „ — Den ſom koyper mmſt, han vandar Barorna meIt. — Han koyper minſt, ſom meſt falar. (P. Syn j,228). Køyt. Koyren er god, naar han er med Maat (o— Det ct ofte godt, at Folk blive tvnngne, f. Ex, til Olrbeide). Sdm. køyta. Han kann ikkje køyra. ſom ikkje kann venda. Den ſom køyrer ſpaklege, kjem tryggaſte fram. Det koyrer mange, ſom helder ſkulde ganga. Ein køyrer betre paa tvau Hjul en paa eitt. D’er vondt aa koyra, naar den eine Meiden er undan. El. —— naar ein Meid er burte. (Fisurlis om Tilſtanden i Hnsholdningen, naar enten Manden eller Konen er nylig død). Betg. E. Lag. Det varer inkje Lag ſo lenge, det ei lyt eingong fkiljaſt. Som ein ſokjer Lag til, ſo fær ein LEra til. Godt Lag gjerer ſtuttare Dag. (Vald.). Godt Lag gjerer Lange-vegen lett. — Lyſtugt Lag gjerer ’—nga Stunder ſtutta.