Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/97

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


kVils-Kt)tkjs 81 Kvelds-Klaaren gjerer ntrygg Morgon. — „Kvelds-klaaren oe ein ſkjeden Maaren“. Joed. kvila. Ein kann kvila ſo godt paa ein Stein ſom paa ein Stol. Han lyt ſtundom kvila, ſom langt vil laupa. Maatelege kvilt er ingi Tid ſpillt. Ei liti“Kvild er alltid god (fl)re den ſom e trøytt og mod). Jf. Landſt. 151. 258. Kvinna (og Kvende). Kvinna lyt oſta gjera Manns Verk. (I1lum. J Stedet for Kvinna og Kvende ſigeF meſt almindelig: Kvinnfolk. Ktnnnfolket er eit Folk fyre ſeg ſjølv. Kctlde er KVctldctctcld. Tel. (Bngge, Folkevifer 39). G. N. lcöld ei-u levcnns r5cl. Kvinna og Mann er myket like. Den ſom laſtar Kvendi, han gløymer Moder ſi. Kvinnor og Menner, lika mange, gjera eit godt Lag. If. Gjenta, Kjerrins, Kona- kviſtra. Den ſom myket kviſkrar, han myket lyg. D’er ikkje verdt aa kviſkra um det ſom kvar Mann veit. Kviſt. D’er betre Kviſt ſom bognar, en ſom breft. Oftcte- Han er betre den Kviſten, ſom bognar, en den ſom b1’cſt. (Om Eftergivenhed). Unge Kvifter bøygja ſeg beft. D’er ſjeldan ſøte Kvifter paa beiſke Tre. (Landſt. 103). G. R. Sja.Id.an verda l-cvistir bctri en ada1tre. kvit. Det verd ingen kvit av di, at han gjerer ein an- nan ſvart. (Om Bagta1snc). Ein maa vel vera kvit, um ein ikkje gjerer andre ſvarte. Kvitt imillom ſvart er alltid bjart. El. Kvitt er aldri ſo bjart ſom midt i ſvart. Kykling. Kyklingen kann ikkje vera klokare en Høna. Det kjem ikkje Kyklingar af uppetne Egg. Kytkja. D’er nog med ei Kyrkja i kvat Sokn. Kyrkja er aldri ſo fnll, at ikkje Preſten ſlepp inn. Ogſaa- Ho er for full Kyrkja, naar ikkje Preſten ſlepp inn. Det kann ikkje alle til Kyrkja ridaz det verd vel ein, ſom fær heime bida. (Berg). 6 — —-4