Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/96

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


80 her-Koeld. — Knnſt og Naeme kann koma langt. —Km1ft og Rente er god Niſta paa Vegen. ’ Kunſten er lett aa bera- Knnften er lettare laſtad en lærd. ’Kunſten er lang, og Livet er kort. Kan Det kann koma Kur etter Kjaeta. (o— Som-ed efter go- ktighed). oftete— Det kjem Kur etter Kjceta. (Berg). — Det kjem Kur etter Kipna. og Stur etter Skripna. S. Star- Kval. Det rek ikkje kvart Aar Kval paa Land. osfoo: D’er ikkje kvat Dag, at Kvalen driv til Lands. (Jced.). Jsl.„ I)að kC1l11’ aldri hvö1—t rik hvnlk— til I3nds. kvaſs. Alt for kvaſs verd ſnarafte nkvaſs. Alt for kvaſt er alltid til Laft. kvat Ein kvat og ein lat eta lika myken Mat. Dei kvate faa føda dei late. (Vald.). kveda. Ein fær ikkje kveda høgre, en Halſen toler. Det kved ingen betre en han kann. kveikja. Det er lett aa kveikja, ſom fyrr heve brunnet. D’er godt aa kveikja, der Brandar liggja fyre. (Omatgjen- optage en Forteming, f. Ex. at bogge, lyt-or en Er-undvold forhen er lagt). Valders. . Det vil myket til aa kveikja ein kald Aare.(omotresoudco1t fra nyt ſom en styd ningsmaad). MaUdul. Ein ſkal ikkje kveikja ſtsrre Eld, en ein ſjølv kann ſløkkja. kveina. Han heve o11tid nokot aa kooioo, ſom ikkje vil gjera Beina. Trondh. (Skogn).e1swtsStedct— Han heve alltid nokot fyre bera, ſom inkje godt vil gjera. Kveld. Ein fager Kveld ſpaar ein fager Morgon. Kvelden kjem lika fort, um ikkje vaart Verk er gjort. Kvelden vil hava ſin Rett. (Nemlig Hoikc). Naar Kvelden er god, er den vonde Dagen gløymd. Kvelds Dus gjerer Morgons Sus. o— Om no-itet ſtilles om ak- tenen, kan det ſnart kokmne igjen). Sdm.