Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/92

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

76 — Kokk-Korn Kokk. D’er gild Kokk, som kokar alle til Lags. Di fleire Kokkar, di berre Sod. du Wilse: „Jo acte Kokke, ja vcerre Sae“. Rogle sise „Søl“. Kol (o’). Heite Kol er lette aa kveikja. Kol og Krit gjerer Maalaren rik. kQasaa hos V. Syn 1,244). Den som rører i Kol og Krit,— han verd baade svart og kvit. D’er leidt naar Kolet sinn aat Branden. kotna. Det kann myket koma, .syrr Enden kjem- D’er vida komande, som ikkje er lenge verande. Det som ikkje kjem i Dag, kann koma ein annan Dag. Der ein ikkje kjem, verd ein ikkje kjend. Kvar ein kjem, er eitt i Vegen — Kvar ein kjem, snur Durstokken paa tvert. Det kjem eingong upp illa spunnet Garn. (Nhl.). Det kjem eingong atter, som illa er avgjort. Det kann koma den Dag, daa Kui treng Rova si. Kona (o’). Ei Kona ntan Taus scer tena seg sjølv. Ei Kona og ein Katt hoyrer Huset til. Efterethollcmda Ord-

,pros k3nZde det hedde
Mann og 0nnd seet vanla vida; Kan og Kona seet

slMc 1u. Ei god Kona er beste Hus-bnnaden. (öos B. Syn 1,2o8— aa god Hnstru er beste Vossab i Hufet). „ Den beste Kona er mmst nmtalad. Koneløysa vil ikkje lenge løyua seg. El. Det syner snart Koneløysa. (o— Det aifct stg snart i oafet, at öusmoderen er om-te). Kong (Konnng). Ein Kong tarv mange Tenarar. Han lyt sitja paa det same Kongen som me. (Scgner fraa Bygdom1V, 111). Kongar hava mange Oyro. 0. N. Mör: ero I—om-s33 cyt-. Naar Kongarne strida, saa Bsnderne svida. Korn. Det vil mange Korn til aa sylIa ei Tunna. Eit Korn i Senn vil eingong sylla ein Sekk. D’er aldri so godt Korn, der ei er Skjele i. (Nhl.) Ein skal ikkje kasta Kornet burt, um der er Agner i. Ein skal ikkje rosa Kornet, fyrr det er komet i Løda. El. Skrepp ikkje av Kornet, daa det stend i Blad, men 4