Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/92

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


76 — Kokk-Korn Kokk. D’er gild Kokk, ſom kokar alle til Lags. Di fleire Kokkar, di berre Sod. du Wilſe: „Jo acte Kokke, ja vcerre Sae“. Rogle ſise „Søl“. Kol (o’). Heite Kol er lette aa kveikja. Kol og Krit gjerer Maalaren rik. kQaſaa hos V. Syn 1,244). Den ſom rører i Kol og Krit,— han verd baade ſvart og kvit. D’er leidt naar Kolet ſinn aat Branden. kotna. Det kann myket koma, .ſyrr Enden kjem- D’er vida komande, ſom ikkje er lenge verande. Det ſom ikkje kjem i Dag, kann koma ein annan Dag. Der ein ikkje kjem, verd ein ikkje kjend. Kvar ein kjem, er eitt i Vegen — Kvar ein kjem, ſnur Durſtokken paa tvert. Det kjem eingong upp illa ſpunnet Garn. (Nhl.). Det kjem eingong atter, ſom illa er avgjort. Det kann koma den Dag, daa Kui treng Rova ſi. Kona (o’). Ei Kona ntan Taus ſcer tena ſeg ſjølv. Ei Kona og ein Katt hoyrer Huſet til. Efterethollcmda Ord-

,pros k3nZde det hedde
Mann og 0nnd ſeet vanla vida; Kan og Kona ſeet

slMc 1u. Ei god Kona er beſte Hus-bnnaden. (öos B. Syn 1,2o8— aa god Hnſtru er beſte Voſsab i Hufet). „ Den beſte Kona er mmſt nmtalad. Koneløyſa vil ikkje lenge løyua ſeg. El. Det ſyner ſnart Koneløyſa. (o— Det aifct ſtg ſnart i oafet, at öusmoderen er om-te). Kong (Konnng). Ein Kong tarv mange Tenarar. Han lyt ſitja paa det ſame Kongen ſom me. (Scgner fraa Bygdom1V, 111). Kongar hava mange Oyro. 0. N. Mör: ero I—om-s33 cyt-. Naar Kongarne ſtrida, ſaa Bsnderne ſvida. Korn. Det vil mange Korn til aa ſylIa ei Tunna. Eit Korn i Senn vil eingong ſylla ein Sekk. D’er aldri ſo godt Korn, der ei er Skjele i. (Nhl.) Ein ſkal ikkje kaſta Kornet burt, um der er Agner i. Ein ſkal ikkje roſa Kornet, fyrr det er komet i Løda. El. Skrepp ikkje av Kornet, daa det ſtend i Blad, men 4