Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/89

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


kjcr-klaar 73 ’eet. Kjoert maa vika, naar kjcerare kjem. an maa kjært lata, ſom kjært vil hava. (Skal ein faa nokot godt, ſo lyt ein giva nokot godt). Det ſom er kja3rt, er alltid vaent. — Kjaerlegt Anga ſer inkje Lyte. osfas— Kjcerlegt Auga ſer inkje aafaatt. (Ia-!d.). “ Kjætleike. Det verd ingen Kjaerleike utan Kjendſkap. ſJ Stedet or,cKjcerleike“ lvrn„ges ofteſt en ny For1n: lkjarlegheit.) Gamall l’öjcrrleike —kve1kIer ſeg uppatter. Ogſaa Gamall Kja3rleike ruſtar ikkje. eTydm. Kja:rleiken løyner mange Lyte. (El. ſer inkje Lyte). Kja2rleiken kjenner ingi Møda. — Kjcerleiken er lika varm i Fillor ſom i fagre Klcede. — Kjcerleiken kann bu i eit Kot ſom i eit Slot. (Ena. I—ove livss in oottzsgu ss vell ss in com-ts). Kjaerleiken varer, —um ikkje Vaenleiken varer. Kjaerleiken ſer ikkje alltid etter Vaenleiken. (Jt— det tvdFte- i“3s’5..k”:.—”t„ZI.k;“zk,ß.3’k 7kk“3’—i-.t: I.“Z.t .t”l3.tI.“’:: .’Z”7T’3.Z:k.t3?”““”’“”“ “!“”’ Kjnt. Den ſom koyper Kjst, fær taka Beini med. D’er Kjøtet, ſom gjerer Folen fager. (If— Klaede). Den Hunden, ſom aat Kjøtet, kann eta Beini med. klaga. D’er ikkje aa klaga yver heilt Skinn. El. klaga yver heilt Hovud. (Wilſe). Ein ſkal ikkje klaga ufengen Skade. (Mandal). D’er faafengt aa klaga ſyre Hunden “og ſegja: Bikkja beit meg. (Berg.). Det klagar kvar ſi Kvida. — D’er alle Dagar einkvar ſom kla“gar. „ Der ingen klagar, er ingi Sak. Klave. Ein fær vel Klave, naar ein fyrſt heve Ku. (I Stjemtſises ogiaa: Heve eg Klave, ſo fær eg vel Ku). klaa. D’er ikkje verdt aa klaa, der det ikkje klaejar. D’er ſeint aa klaa, naar Neglerne er burte. klaar. Klaart og kaldt er trygga„ſte Vedret. Klaart i Nord gjerer varm Sol; klaart i Sud gjerer vaat Fud; klaart i Veſt er alltid beſt. (Fra Tel.). ” C j,