Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/88

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

72 Kitpp-KjVlc Den som er fyre eitt kjend, han er til tie tenkt. o— Den som engang er fnnden sivldis, vil oftete blive mistcenkt). Betg. Jf. „Svensk: sin Hans illa sedder l-lit sedan med tio tedder. KIendskap gIerer Vmstap. Kjendslap er ofta betre en Skyldskap. Kjepp. Ein krokutt Kjepp er betre en ingen. Den som heve Kjepp, han flepp aa slaa med Neven. Kjerald. Det fær kvart Kjerald standa paa fin Botn. Fnlle Kjerald giva ingen Klang. Skitne Kjerald skjemma baade Drykk og Mat. Det syner paa Kjeroldom, kvat Kallen er. Kjetne. Den som vil hava K“jernen, fær fyrst bita Skalet. Naar Kjernen er or, er Skalet litet vyrdt. Kjerta. Toma Kjerror skramla mest. KIerra maa vel ganga,— um ho riktar. (Mandal). Kjetting. Ei liti Kjerring gjerer myket, medan ei stor snur seg. Hall. (Sognir 84). If. s:ydst— enno ncmeFt-aa hat das Hans gefeat, ehe die große den Besen beweat. (Wander 1, Il17).

 Wh thc all rund is stoopinI, the l1ttle alle hsth Mept thc house„

Ei KIerring kann ansa ut med ei Skeid, so fort som Man- nen fører inn med eit Skip. (Mandal). Ei leid Kjerring kann ikkje trivast, ntan ho fær kivast. Med ill Kjerring og gomol Kvern er det alltid nokot som tryt. El. som vantar. (DeFine 228). Ei vond Kjerring er ingi Von med. (P. Syv: Aldrig er godt Haab om ond Kone). “Mannen visste ikkje, at Kjerringi var gali, fyrr ho song, medan ho aat. Lat det vera Kjerring elder Kall: den klokaste styrer best. Kjerringe-Raad skal ingen forsmaa. Kjetel. Kjetelen sinn aat Gryta, og so er dei svarte baade. El. Kj. leer aat Gryta og er fjolv svart. Kjetelen kolar ikkje Gryta ut.“(Dm me ftidne deim-er ikke at nye den anden). Kjvle. Ein graa Kjole er so god som ein blaa. D’er ikkje Kjolen, som gjerer Herremannen.