Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/88

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


72 Kitpp-KjVlc Den ſom er fyre eitt kjend, han er til tie tenkt. o— Den ſom engang er fnnden ſivldis, vil oftete blive mistcenkt). Betg. Jf. „Svenſk: ſin Hans illa ſedder l-lit ſedan med tio tedder. KIendſkap gIerer Vmſtap. Kjendſlap er ofta betre en Skyldſkap. Kjepp. Ein krokutt Kjepp er betre en ingen. Den ſom heve Kjepp, han flepp aa ſlaa med Neven. Kjerald. Det fær kvart Kjerald ſtanda paa fin Botn. Fnlle Kjerald giva ingen Klang. Skitne Kjerald ſkjemma baade Drykk og Mat. Det ſyner paa Kjeroldom, kvat Kallen er. Kjetne. Den ſom vil hava K“jernen, fær fyrſt bita Skalet. Naar Kjernen er or, er Skalet litet vyrdt. Kjerta. Toma Kjerror ſkramla meſt. KIerra maa vel ganga,— um ho riktar. (Mandal). Kjetting. Ei liti Kjerring gjerer myket, medan ei ſtor ſnur ſeg. Hall. (Sognir 84). If. s:ydſt— enno ncmeFt-aa hat das Hans gefeat, ehe die große den Beſen beweat. (Wander 1, Il17).

 Wh thc all rund is stoopinI, the l1ttle alle hsth Mept thc house„

Ei KIerring kann anſa ut med ei Skeid, ſo fort ſom Man- nen fører inn med eit Skip. (Mandal). Ei leid Kjerring kann ikkje trivaſt, ntan ho fær kivaſt. Med ill Kjerring og gomol Kvern er det alltid nokot ſom tryt. El. ſom vantar. (DeFine 228). Ei vond Kjerring er ingi Von med. (P. Syv: Aldrig er godt Haab om ond Kone). “Mannen visſte ikkje, at Kjerringi var gali, fyrr ho ſong, medan ho aat. Lat det vera Kjerring elder Kall: den klokaſte ſtyrer beſt. Kjerringe-Raad ſkal ingen forſmaa. Kjetel. Kjetelen ſinn aat Gryta, og ſo er dei ſvarte baade. El. Kj. leer aat Gryta og er fjolv ſvart. Kjetelen kolar ikkje Gryta ut.“(Dm me ftidne deim-er ikke at nye den anden). Kjvle. Ein graa Kjole er ſo god ſom ein blaa. D’er ikkje Kjolen, ſom gjerer Herremannen.