Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/90

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


74 klen-—Klokka Ein verd ikkje rett klaar, fyrr ein er heim kome1t. (—d: Fyrſt naar man er hjemko1mnen, føler man tilfulde, hvor udrnattet maa er bleven paa Beien). Trondh, . klen (kleen). Dei er ikkje alle ſo klene, ſom dei klaga. Det klenaſte verd det dyraſte. Kling. Dei faa ikkje alle Kling, ſom Vis ber-a. (o— De ſom fpre Sladder bllve ikke alleſteds vel modtagne1. lDe Fine 227). klinga. Den ſom heve det ſom kling, fær alltid det ſom ſpriug. (—O: Den ſom har Pense, kan altid faa Kreature). klippa. Ein klipper ikkje meir af Sauden, en ſom han heve paa ſeg. El. Ein klipper ikkje lenger en til Skinnet. “ Kor ein klipper, gjeng en Klut til Spilles. iNcm1ig Ved mip- ning af Vi til Klceder). kliva. Den ſom ikkje kliv upp, han dett ikkje ned. Den ſom kliv for hogt, han dett for hardt. Den ſom vil kliva paa kvar ein Klett, han ſkal ikkje un- draſt um han dett., Det vil alle kliva der, ſom laagaſte er. (S. Gard). Klo. Klo og Tonn vil hjelpaſt aat. Han kjenner Kloi, ſom ſjølv er klorad. D’er med Kloi Katten fangar Myfer. klok. Den ſom er klok, laerer mangt utan Bok Han er klok, ſom lcerer av annan Manns Skade. D’er ingen ſo klok, han ei kann mistaka ſeg. Klokſkap er ingen Trollſkap. For myken Klokſkap ei Daarſkap. Tidleg Klokſkap er litet ſa3tande. — Kloke Born liva ikkje lenge. (Svenſt os Danfe). Klok’ka. Ei ſtor Klokka tarv ein ſtor Kolv. D’er litet um ei Klokka, naar Kolven er or. Klokka gjeng lika godt, um ingen ſer paa henne. Klokka er fyre Skræddarar og Skomakarar. Smaa Klokkor kunna ogſo klinga. Broſtne Klokkor klinga illa.