Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/83

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


illa-Js 67 Det ſom ikkje er nokot illt i, er helder ikkje nokot ljott i. — (o: Det ſom ikke er ondt, er heller ikke noget ſtygt; hvad det ikke ſtader, etingen Skam). Hull. Ssguil’ 84). Han er illt rced, ſom illt gjerer. Den ſom illt gjerer, heve illt aa venta. Det ſer illa, ſom illa er umſkøhtt. ſer ſjeldan ſo illa, at ein ei kunde fara verre. Den ſom illa ſkal ſara, ſkal ſjølv hjelpa til. Jll:: gjort er ſnaraſte ſpurt.’ ’ Illa gjort er vondt, og ikkje angrat er verre. Jlla bundet heng illa i Hov- Det ſom er illa upplagt, kjem illa til Ende. ittgeu. Der ingen er, kann ingen ſvara. Der ingen er inne, kjem ingen ut. Der ingen ſet ſeg ned, ſtend ingen uppatter. (Vald.). Ingen kann inkje, og ingen kann alt. — D’er ingen Mann, ſom allting kann. itrkje. Av inkje kjem inkje. (El. ingen Ting). Med inkje kjem ein ingen Veg. Fyre inkje ſi-er ein inkje; (ſyre nokot fær ein nokot). D’er ikkje ſyre inkje, at gamle Hunden gøyr. D’er ikkje fyrr inkje, at Bytta lek. (Der er Hol i). D’er betre aa ſaa inkje en ſaa nokot illt. Der inkje er, ein inkje ſcer. El. — kann ein inkje taka. — Der inkje er, heve Keiſeren tapt ſin Rett. (Tydſk). Jnkje er godt i Augat, men ikkje godtiMunnen. (Augat vil aldri heve nokot i ſeg; det er ikkje ſo med Munnen). Jnkje er verre en brend Oſt. (Vald.). Inkjevetta er vel litet. (Bald.). itm. Der eg ikkje ſlepv inn, der ſlepp eg ganga nt. Der ein ikkje kjem inn, der verd ein ikkje utkaſtad. Han ſlepp vel inn, ſom heve nokot godt aa bera, Js. Den ſom bur paa Is, kann ſnart ſaa flytja. Ein ſkal ikkje roſa Iſen, fyrr ein er hver komen. Det lyt clUkVut’ btjOtl1 JſeU. (O: Der maa fyrſt verre nogen, ſom rydder Beien). „ „ Isvegen er alltid drjug. (—“: lcensete end den ſynes). — 5 illa. Ein -—j