Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/78

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


’l 62 hOpPc-Hltb Der det er ein Hop, maa det vera ein Kop. (—0vor det er er Hob, er der gjerne en tosſe il-lsndt). Gbr. Det lyt vera t Hop, ſom i Hop er komet. Det kjem ikkje i Hop, fyrr det er likt. (Berg.). Hope-Eigni verd oſta til Harm. Hope-Hiti verd alltid for liti. (3:Fae1les Fotraa.d dit gjsme blive for knavt). „ hoppa. Ein ſkal ikkje hoppa høgre, en Staven rekk. (J Berg. Stiſt: bykſa høgre). „ i Den ſom gjeng hoppande ut, kann lett koma haltande heim. Hotn. Store Horn maa hava ein ſterk Haus. Naar Horni er av, er det ſeint aa ſtanga. Hov, n. Hov er alltid hollaſte. (Maatelege er beſt). Hovet er vandt aa hitta. (= Rette Maaten er vand aa rauka). Isl.: Höt’ er va.ndI1itt. Hov1nann. Ill Hovmann verd ſjeldan god Fut. Vegen- 228, med Forklaring „En arrig Tjener l-liver ſjeld.en god —derre“. Hotmd (o’). Den ſom heve Hovud, fær alltid Hatt. D’er mangt eit godt Hovud under gamall Hatt. Det kann ſtanda godt Hovud paa ein— veit Rygg. . So mange Hovnd, ſo mange Hnglag. lCl. med et um otd— —- ſo mange Stnn). D’er bandt aa faa alle Hovud under ein Hatt Store Hovnd turva ſtore Hattar. Naar Hovudet er burte, er Bnlen til inkjes. Naar Hovudet verkjer, ſo verkja Limerne med. D’er betre aa ganga til Hovudet en til Halen. (Ftanklia- Bedre„ at henvende til Høvdinsen end til hans Tjenere). „ Det ein ikkje h.3ve i Hovudet, fær ein hava t“Fotom. (S. Hans). D’er illt aa ſlaa Hovudet mot Steinen. min at forlsae det umuli e, el. fkyrte ſig i Fordcervelſ22 Naar Hovudet er hetlt, er C—kurva gløymd. (Mandal). Hovudlans Her kann illa ſtrida. (Efter det gam1c— llls dc-—t henda- lausS her-t). Hnd. Den ſom misſer Hndi, kann giva Halen atpaa. Ein ſkal ikkje ſelja Hndi av Bjørnen, fyrr han er fan- gad. (El. ſkoten). Er det knapt aa liva paa ei Hud, ſo verd det verre paa ein Fetling. (om Udſtykning af Iotd). Ndm.