Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/77

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


“ Hielp—5op 61 Det ſom Hjartat er ſnllt av, det ſloder til Mannen —4 Det ſom er i Hjartat meſt, kjem i Mannen fyrſt. Det ſom kjem fraa Hjartat, det gjeng til Hjartat. Hardt Hjarta gjerer kvaſs Tunga. Godt Hjarta og tom Hand vil ikkje ſemjaſt. Det er Hjartat ſom givz Raadi berre ſer paa. (Man giver efter Hjertelag, ſkjønt man ikke harde Udkomme dertil). Valders. Hjelp. Han fær alltid Hjelp, ſom ſjølv kann hjelpa. Med gods Manns Hjelp kann ein myket gjera Hjelp er alltid god, ſo nær ſom i Grautarfatet. (Ogſaa i Svenſk og Danft). ’ Det kann ingen hjelpa den, ſom ikkje hjelper ſeg ſjolv. Hjelp deg ſjølv, ſo hjelper vaar Herre deg. Mange kann hjelpa ein, men ein kann ikkje hjelpa mange. Han hjelper tvo Gonger, ſom hjelper i Naudi. Ein hjelper ſo lenge, at ein ſjølv er hjelpelaus. — Ein kann ikkje hjelpa baade den ſom byggjer upp, og den ſom riv ned. Hjnl. Klenaſte Hjnlet gniſtrar meſt. (El. knakar). Naar det ſtore Hjulet ſnur ſeg, lyt det litle ſnu ſeg med. Hogg. Mange Hogg fella ſtore Tre. Det vil mange Hogg til aa byggja eit Hus. Det vil harde Hogg til harde Knbbar. hogga. Det vil alle hogga, men ingen vil halda i Skaf- tet. (Tel.). — Det vil alle hava Økſi i Bjornar- Skallen, men ingen vil halda i Skaftet. (Valders). Det høgg ikkje alt ſo hardt, ſom det hotar. (El. trugar). — Det hogg ikkje alt. ſom held i Skaftet. (Tel.) Den ſom høgg upp yver ſeg, fær Sponarne i Augo. Kor ein høgg, ſo gjeng det nokre Sponar til Spilles. Hol (o’). Et ſtort Hol treng ei ſtor Bot Eit litet Hol vil vekſa; d’er fyrſt beſt aa bota det. — Den ſom ikkje bøter det litle Holet, fær bøta det ſtore. Det varer lenger Holet en Boti. (Hall.). Hop (oo). Di ſtorre Hop, di —høgre Rop.