Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/73

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Heider-—Helg 57 Heidet (Heir). Han skal Heider hava, som er Heider verd. Heider er god, naar ingi Ovund fylgjer Hovleg Heider er best. — For myken Heider er til Harm. (El. er ein Faare). heil. D’er alltid betre heilt en veilt. Det vil kvar vera heil, og ingen veil. El. Det vil alle vera heile, og ingen veiler. (o— Enhver vi1giemehcwcsin Helbted usicdt). Berg. Eit heilt og tvau halve er ikkje alltid jamgodt. Heilt og reint er beste Bunaden. El. — beste Stasen. El. — er Stas nog. Heim. Ein fatig Heim er betre en ingen. Heimen er hollaste Herbyrget. heiman. Di lenger heimanfraa, di lenger heimatter. D’er lang heiman Reidsla. (= Det gjeng seinaste aa koma heimanfraa). Tel. heime. D’er mangt heime høvelegt, og ikkje i Utferdom. Den som er heime alen, er burte galen. (s— aa ojemfødt:i-tg kan ikke skikke sig paa fremmede Steder). Heime er Hunden djervaste. El. rikaste. Heime er kvar Mann Herre. Det ein heve heime, det slepp ein søkja ute. Heimegjort kann og vera velgjort Det vil vera god Heimegard, som skal føda Avlsgarden. (Trondh.). hcit. Det heite vil eingong kolna. Naar heitt og kaldt kjem i Hop, so jamnar det seg; Det som er eingong for heitt, verd eingong for kaldt. El. Der som’er for heitt fyre, der kjem for kaldt etter-. Hela. Der som er Hela, kann snart koma Snjo. Hela høyrer Haustnatti til. Helat (e’). Ein Helar og ein Stelar faa baade lika Løn. Var det sa3rre Helarar, so var det fcerre Stelarar. oos Wilfe: „Var ingen Haelere, var ingen Staelere““ Helg. D’er osta Helg i Herregarden. Lange Helgar er Latemanns Lyst. „ ’:j