Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/74

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


58 Helfs-Oetd Helgar-mun um Baaten gjerer Bike·mnn um Hauſten. (NeInlig paa Slgeren. .dos Wilfe: „En Dag tidligere ſaaet gi’r en Uge tidligete i om-“). Stundom med tu1ceg— Og Vike-mun um Vaa- ren er Trivike-mun um Hanſien. (Berg.). Helgarplagg verd eingong Kvardagsplagg. Helſa. D’er ingen Herre yver Helſa ſi. Helſa er ikkje vyrd, fyrr Vanhelſa kjem. — Ein ſkynar ikkje kvat Helſa er verd, fyrr ho er veg. Helſa er ſnart ſaknad og ſeint atterſunni. Den ſom heve Helſa, heve meir godt, en han veit av. Ei god Helſa er meir en Rikdom. Jſ. Eng.: Hoslrh is bett,er thsn vvealth. , . Hemn. Hemnen gjerer berre det vonde verre. Den eine Hemnen dreg den andre etter ſeg. Den ſom vil hemna all ſin Harm, han gjerer ſeg nſæl og arm. Det kjem Hemndi paa Skjemdi. (9— Der følger om-n, cl. Straf, efter ftanunelig Fcerd. Nhl. (Oernnd udtalt Htllld). henda. Det kann endaa henda, ſom hendt heve fyrr. Det hender mangt uventat. El. utenkt. Det hender mangt i ein Hunds Alder. (Sdm.). Det heve myket hendt, ſom ingen hugſar. hengja. D’er vandt aa hengja nokot ſo høgt, at ingen Hake ſkal naa det. — So ſom ein hengjer paa Stongi, ſo tek ein ned-atter. (:1: Man ſkal ikke vente ktørre Belvillie af andre, end rnanfelv har vtiſt de1n). Berg. Heppa. Di ſtørre Heppa, di verre aa ſleppa. Ein fær ikkje lata Heppa or Handi ſleppa. heppen Den ſom er heppen, fcer alltid Hollſkap. (El. Hylleſta). Folk lika den, ſom heve Lukka med ſeg. Ein er ikkje alltid heppen, um ein endaa er hcev nog. (o: Den flinkeſte kan Ogſaa en Gang vaere uheldig). HetlIyrge. Det kann ingen hava Herbyrge med ſeg. D’er tidsnog aa roſa Herbyrget, naar Rekningi kjem. Hetd. Det vil ſterke Herdar til tunge Byrder.