Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/72

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


56 Hav-heiden Hav. Di ſtorre Hav, di høgre Baara. Den ſom vil paa Havet, ſkal ikkje ro hardt. (Elles verd han for tidlege trøytt). Jf. Den ſom vil paa Fjellet, ſkal ikkje ſpringa. hava. D’er betre aa hava en kunna ſaa. D’er betre ſjølv aa hava, en Broder aa bidja. El. — eit Syſter aa bidja. D’er betre aa hava ein Ting en ynſkja tvo. (Hall). Det vil alle høyra kvat me hava, og ingen kvat me turva- Den ſom nokot vil hava, ſeet nokot giva. Den ſom inkje heve, kann inkje giva. Den ſom inkje heve, han inkje misſer. Den ſom litet heve, han myket misſer. (2— Io miudt-Euhct, ja tyngre falder det have at tabe noget). Vctg. Den ſom litet heve, ſkal halda det vel. Den ſom minſt heve, fær meſt lida. Eitet Udtalen: „Den ſom minſt hi’, ſaar meſt li’. Trondh. Ein veit kvat ein heve, og ikkje kvat ein ſcer. Di betre ein heve, di betre vil ein hava. — Naar ein heve det godt, vil ein hava det betre. Henr. Ein riv ikkje Haar av eit ſnaudt Hovud. Eit Haar og annat gjerer Bonden ſkollutt. os-s Wilſe: „Et Haar efter andet gjor Bonden ſkaldet“. Hus DeFine233: „ Eit Haar aa anna gjaere Bonden ſkadla“. Liatendehos P. Syn 1, 383. Graatt Haar er Alders Merke. Raudt Haar og Oreſkog gror ikkje i god Jord (?) Anm. öFd et af vore Smaablade ſtod en anös ſom et bek1et1dt Ordſvroa „I3dt at og Furufko3 gror ikke i god For;“ men dette ſtemmer ikke m hvad man har i a re Lande. I Danſk hedder det: Rpdt aat og El1ebuſk For i e paa god Grund. (Mau 2,203). 5Z Okedertv3F: Rode -öaar nu llernl;olt waßt up keenen goden Grund. J ollandſt— ood haat en elzenhout.o. . v- Hegre. D’er betre aa ſjaa ein Hegre end ingen Fugl. Hegren laſtar Vatnet; han kann ikkje ſhmja. heiden. D’er Skil paa heidet. og kriſtet. onetc— D’er ikkje ihop·liknande heidet og kriſtet. (:—— Kan kan ikke —mig . ſammenligne Dyr os Mettneſker). Sdm. Gbr.