Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/71

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Han-m-Hauſt 55 Hardt og mjukt vil ſtundom ſkifta. Den ſom tek til for hardt, han held upp for ſnart. For hardk vil brefta; for mjukt vil bogna. Hatm. Ein Harm kann ein faa, um ein ikkje køyper honom. — Det kann koma lang Harm etter liten Hugnad. Han er heppen, ſom aldri harmaſt. Hafl. Haſlefeitt er godt til Smurning. (Spowis om Brvao. D’er ſtrengt aa ganga i Haſleſkog og ikkje ſjaa etter Neter. Haſt. Maateleg Haſt er beſ“t. Haſtverk duger ikkje, utan til aa fanga Loppor. Haft er god, naar Hufet vil brenna. Haſtverk er Laſtverk. Di meir ein haftar, di meir ein hefteſt. El. Di ſtor-re Haft ein heve, di fleire Hefte ein fcer. Eng.— rh— mot- hcstc, the vvotse speed. Hat. Myket Hat er liten Hugnad. Hat er fleire til Harm en til Hugnad. Løynlegt Hat er verre en ſynleg Fiendfkap. Den ſom hatar, dømer ikkje rett- Hatt. Det høver ikkje ein Hatt aat alle Hovud. Det hever ikkje høge Hattar i laage Hus. Ein ſkal ikkje lyfta Hatten, fyrr ein ſer Mannen. Hank. Der er Hauk yver Hane. (Berg ). S. høg. Naar Hauken er burte, er Hanen byrg. Naar Hauken kjem, ſo gløyma vel Hanarne aa hoggaſt. Var alle Fuglar Haukar, fekk ingen høyra Gaukar. (Tel.). Haus. Det vil ein fterk Hans til aa hugſa alle Ting. Det ſom ein ikkje heve i Haufen, fær ein hava i Fotom. (:1: Det ſom man har glemt, maa man gaa tilbage efter. o. ſ. v.). Hm1ſt. Det er ikkje lenge Hauft, fyrr d’er Vetter. Ein mager Hauſt laerer Folk aa ſpara- Hauſtnatti kjem alltid dettande. (o— vludſeligO. —— Hauſt- natti er ſom Barnsrauoi; ho er ikkje truande. Berg. Trondh. (Sigter ti1dctuſtadig— Beit om Hyſten).