Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/71

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Han-m-Haust 55 Hardt og mjukt vil stundom skifta. Den som tek til for hardt, han held upp for snart. For hardk vil brefta; for mjukt vil bogna. Hatm. Ein Harm kann ein faa, um ein ikkje køyper honom. — Det kann koma lang Harm etter liten Hugnad. Han er heppen, som aldri harmast. Hafl. Haslefeitt er godt til Smurning. (Spowis om Brvao. D’er strengt aa ganga i Hasleskog og ikkje sjaa etter Neter. Hast. Maateleg Hast er bes“t. Hastverk duger ikkje, utan til aa fanga Loppor. Haft er god, naar Hufet vil brenna. Hastverk er Lastverk. Di meir ein haftar, di meir ein heftest. El. Di stor-re Haft ein heve, di fleire Hefte ein fcer. Eng.— rh— mot- hcstc, the vvotse speed. Hat. Myket Hat er liten Hugnad. Hat er fleire til Harm en til Hugnad. Løynlegt Hat er verre en synleg Fiendfkap. Den som hatar, dømer ikkje rett- Hatt. Det høver ikkje ein Hatt aat alle Hovud. Det hever ikkje høge Hattar i laage Hus. Ein skal ikkje lyfta Hatten, fyrr ein ser Mannen. Hank. Der er Hauk yver Hane. (Berg ). S. høg. Naar Hauken er burte, er Hanen byrg. Naar Hauken kjem, so gløyma vel Hanarne aa hoggast. Var alle Fuglar Haukar, fekk ingen høyra Gaukar. (Tel.). Haus. Det vil ein fterk Hans til aa hugsa alle Ting. Det som ein ikkje heve i Haufen, fær ein hava i Fotom. (:1: Det som man har glemt, maa man gaa tilbage efter. o. s. v.). Hm1st. Det er ikkje lenge Hauft, fyrr d’er Vetter. Ein mager Haust laerer Folk aa spara- Haustnatti kjem alltid dettande. (o— vludseligO. —— Haust- natti er som Barnsrauoi; ho er ikkje truande. Berg. Trondh. (Sigter ti1dctustadig— Beit om Hysten).